Baby was eerste drager van Mexicaanse griep

UNKNOWN

De Mexicaanse griep werd voor het eerst vastgesteld in Mexico bij een meisje van 6 maanden, zegt een verantwoordelijke van het Instituut voor Epidemiologie in Mexico. Het meisje overleefde de griepaanval.

Al 700 doden
Tot nog toe ging men uit van twee gevallen die aanleiding gaven tot de pandemie die tot nog toe wereldwijd 700 doden eiste. Beide gevallen situeerden zich in het zuidwesten van Mexico en het eeste was een 5-jarig jongetje in Perote die in de omgeving van een varkenshouderij woonde. De tweede mogelijkheid was een vrouw uit Oaxaca. Bij beide personen werden in april de ziektesymptomen vastgesteld.

Meisje was eerst
Nu blijkt volgens Celia Alpuche van het Instituut voor Epidemiologie in Mexico dat een meisje van 6 maanden al op 24 februari de eerste symptomen van het virus influenza A(H1N1) vertoonde. "Voor zover bekend kwam het meisje niet in aanraking met varkens", aldus Celia Alpuche. "Het is moeilijk te bepalen waar de eerste symptomen van de griep opdoken," aldus Alpuche, "maar uit de eerste resultaten blijkt dat dit niet gebeurde in een landelijk gebied, meer bepaald in een regio waar varkenshouderijen gevestigd zijn." (belga/vsv)