Menselijk brein voor het eerst in een labo ontwikkeld

Illustratiefoto.
THINKSTOCK Illustratiefoto.
Wetenschappers aan de universiteit van Ohio zijn erin geslaagd om voor het eerst een vrijwel volwaardig menselijk brein in een labo te laten groeien. Volgens het onderzoeksteam kan die doorbraak ons begrip van aandoeningen als Alzheimer en Parkinson vergroten. Het artificiële brein kan daarnaast gebruikt worden om er tests, bijvoorbeeld met medicijnen, op uit te voeren.

Het gaat om een miniatuurversie, de grootte van de ontwikkelde hersenen is vergelijkbaar met die van een 5-weken oude foetus. Opmerkelijk is wel dat ze 99 procent van de genen bevatten die ook aanwezig zijn bij een foetus en dat de structuur van het artificiële brein erg gelijkend is op een echt stel hersenen. Het succesvolle project bezorgt de neurowetenschap een primeur.

De onderzoekers zijn enthousiast over de mogelijkheden die het brein kan bieden in de studie naar aftakelingsziekten zoals Alzheimer en Parkinson, waarvan de oorzaak teruggebracht wordt tot de hersenen. Ook voor andere aandoeningen als autisme, kan het verder onderzoek vergemakkelijken. Ten slotte menen de wetenschappers dat ook testen, bijvoorbeeld met medicatie, kunnen uitgevoerd worden op het brein. Dat alles kan omdat de regio's in de hersenen die aangetast worden door medicijnen of ziekten al in een vroeg stadium aanwezig zijn. Ze bevinden zich dus ook al in het ontwikkelde brein.

Geen bewustzijn
"We worstelen al lang om complexe aandoeningen aan de hersenen op te lossen. Dit model kan ons alweer een stapje dichter brengen", verklaart Professor Rene Anand, departementshoofd aan de universiteit. Op de vraag of er geen ethische kwesties aan de ontwikkeling van het brein verbonden zijn, antwoordt hij stellig: "Er zijn geen zintuiglijke stimuli aanwezig in het brein. Het kan dus op geen enkele manier zelfstandig denken of voelen".

De wetenschappers zijn (nog) niet in staat om het brein verder te laten groeien. Daarvoor zijn namelijk bloedvaten nodig, en die kunnen tot nog toe niet artificieel geproduceerd worden.

Het brein werd ontwikkeld uit menselijke huidcellen. Zoals uit onderstaande foto blijkt, is reeds één van beide hersenhelften te zien (de cerebrale hemisfeer).

Ohio State University