Medicatie steeds vaker verkocht op krediet

Steeds meer geneesmiddelen worden op krediet verkocht, omdat de patiënten ze niet onmiddellijk kunnen betalen. Dat schrijft het weekblad De Apotheker.

Remgeld
Bijna drie op de tien Belgische apothekers (29 procent) stellen dat ze vaak tot zeer vaak patiënten over de vloer krijgen die het remgeld op hun voorgeschreven medicatie moeilijk kunnen betalen. In Wallonië loopt dat cijfer op tot 45 procent. Het probleem is ook groter in stedelijk dan in ruraal gebied. Dat blijkt uit een onderzoek dat het onafhankelijk onderzoeksbureau Dedicated Research op vraag van De Apotheker heeft uitgevoerd.

Slechts een op de vier apothekers krijgt nooit met het probleem te maken, in Wallonië is dat slechts één op de tien. Het probleem is het grootst in Luik en Henegouwen. In Limburg en West-Vlaanderen komt het fenomeen het minste voor.

Noodzakelijke geneesmiddelen
Uit een telefonische navraag wordt duidelijk dat bijna alle apothekers uit het koopgedrag van de patiënt of zijn familie kunnen afleiden hoe ver de maand gevorderd is. De meest noodzakelijke geneesmiddelen worden in de eerste helft van de maand gekocht. Sommige apothekers zien zelfs een inkomensdaling van 30 procent tegen het einde van de maand.

De oorzaak van de moeilijkheden bij het betalen is moeilijk te achterhalen. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn de laatste jaren immers goedkoper geworden. De algemene koopkracht is wél gedaald.

Speciale afdeling OCMW
Apothekers lossen het probleem op hun eigen manier op: in de grootsteden is er bij het OCMW een speciale afdeling die zich bezighoudt met mensen die moeilijkheden hebben om hun gezondheidskosten te dragen. Andere apothekers verlenen de patiënt krediet, zeker als de patiënt al wat langer klant is. Apothekers in grotere, achtergestelde wijken kunnen dat krediet niet altijd geven. Ze bekijken met de patiënt wat hij prioritair moet innemen en sturen hem dan terug.

Alleen als het om een direct levensnoodzakelijk medicijn gaat, is de apotheker wettelijk verplicht om het - zelfs onbezoldigd - te geven.

Lager remgeld
In een reactie vraagt het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een verlaging van het remgeld, "opdat onze gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen". "Aankloppen bij het OCMW of het kopen op krediet zijn mogelijkheden, maar helpen patiënten op lange termijn niet vooruit", klinkt het. "Verder hebben patiënten nood aan andere structurele oplossingen die ervoor zorgen dat de aankoop van voorgeschreven geneesmiddelen haalbaar blijft. Eerst en vooral is er de voorschrijver die zijn verantwoordelijkheid hierin moet nemen en zo veel mogelijk het goedkoopste geneesmiddel moet voorschrijven. Hij kan ook voorschrijven op stofnaam, maar dit gebeurt helaas nog te weinig." (belga/ka)