Mazelen redden vrouw van 'ongeneeslijke' kanker

Een pril experiment met een speciaal ontwikkeld mazelenvirus heeft een 49-jarige vrouw gered van de ziekte van Kahler (multipel myeloom), een tot hiertoe ongeneeslijk verklaarde vorm van kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd beginnen te groeien in het beenmerg. Ze is nu een half jaar in complete remissie.

Tijdens deze vroege testfase bij mensen werden twee vrouwen met multipel meyloom eenmalig geïnjecteerd met een uniek mazelenvirus (MV-NIS) dat onwtikkeld werd om meylomacellen aan te vallen. Ze reageerden alletwee positief op het experiment, maar vooral bij Stacy Erholtz bleek de behandeling een echt succes. De 49-jarige vrouw bereikte complete remissie en is nu aan half jaar kankervrij verklaard. De resultaten zijn opmerkelijk omdat alle andere pogingen om de ziekte af te remmen voordien faalden.

"Wie had dat ooit kunnen denken? Achteraf kreeg ik te horen dat in dat ene spuitje genoeg zat om 100 miljoen mensen te vaccineren. Het is echt opmerkelijk", getuigt Erholtz.

Virotherapie
Volgens het onderzoeksteam van de Amerikaanse Mayo Clinic demonstreren de resultaten (nog maar eens) dat virotherapie succesvol is in de strijd tegen kanker. Bij deze vorm van behandeling worden kankercellen aangevallen door een virus dat gezond weefsel spaart. "Het doel van deze therapie is te komen tot een remedie voor kanker in één enkele dosis", verklaart Stephen Russel.

Nu het mazelenvirus succesvol blijkt in de strijd tegen de ziekte van Kahler, wil het team ook testfasen opstarten voor andere agressieve vormen van kanker, waaronder eierstok- en hersenkanker.