KCE: kanker van de keel enkel behandelen in gespecialiseerde ziekenhuizen

kos
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om keel- of strottenhoofdkanker enkel te behandelen in ziekenhuizen die een multidisciplinair team hebben. De levenskwaliteit na de ziekte is immers sterk afhankelijk van teamwerk en ervaring van specialisten die zich bezighouden met onder meer tandzorg, logopedie, voedingsadvies en psychologische ondersteuning.

Volgens de meest recente cijfers werd in 2012 bij 871 personen, meestal mannelijke zestigers, keel- en strottenhoofdkanker vastgesteld. Roken en alcoholgebruik vormen de belangrijkste risicofactoren en bemoeilijken ook de genezing. De kansen op genezing zijn middelmatig: na vijf jaar is ongeveer de helft van de patiënten nog in leven.

Keel- en strottenhoofdkankers zijn, net als de andere hoofd- en halskankers, complexe kankers, en vereisen daarom een multidisciplinaire en gespecialiseerde zorg. Projectleider Dr Joan Vlayen: "De inbreng van elk van deze specialisten kan een aanzienlijk verschil betekenen voor de levenskwaliteit van de patiënt."

Referentiecentra
Vandaag behandelt elk van de ongeveer 100 Belgische ziekenhuizen keel- en strottenhoofdkanker. Het KCE pleit "voor een zorg die enkel wordt gegeven door ziekenhuizen die het hele gamma van de nodige expertise voldoende aan boord hebben ('referentiecentra')".

Die referentiecentra kunnen een netwerk opbouwen met de perifere ziekenhuizen, dichterbij de woonplaats van de patiënt, waar die dan terecht kan voor de minder complexe zorg, aldus nog het KCE.