In Wallonië overlijden veel meer mensen voor de leeftijd van 75

THINKSTOCK
Vlaanderen scoort qua vroegtijdige sterfte, of mensen die sterven voor 75 jaar, veel beter dan Wallonië en beter dan Brussel. Ook worden Belgische mannen bijna dubbel zoveel getroffen dan de vrouwen, zo blijkt vandaag uit cijfers van Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Vergeleken met de andere West-Europese landen (EU-15) is België een van de slechtste leerlingen.

De cijfers hebben betrekking op de periode 2003-2009. Op enkele regio's na stelt Vlaanderen het beter. In Wallonië ligt de vroegtijdige sterfte bij mannen 40 procent hoger dan in Vlaanderen, bij vrouwen 30 procent. Bij de arrondissementen kunnen de verschillen nog oplopen. Bij de mannen bijvoorbeeld tot 80 procent tussen Bergen en Charleroi enerzijds en in Maaseik, Halle-Vilvoorde en Roeselare anderzijds.

De blijvende kloof tussen noord en zuid vloeit voort uit de wisselwerking tussen talloze factoren. "De globale sociaaleconomische context en het individuele sociaal statuut spelen uiteraard een grote rol", klinkt het, maar ook culturele gewoonten en levensstijl, leefmilieu, genetische factoren of volksgezondheidsbeleid en de aanpak van ziekten spelen een rol.

Indien naar de specifieke oorzaak van vroegtijdige sterfte gekeken wordt, zijn er verschillen tussen noord en zuid door een resem aandoeningen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en diabetes. Alleen bij de mannen is er bijvoorbeeld een kloof qua overmatig alcoholgebruik en longkanker bij jonge mannen.

Bij de vroegtijdige sterfte door een aantal soorten kanker waarbij overconsumptie van alcohol en tabak een rol spelen - kanker aan de lippen, mond, keelholte, strottenhoofd en slokdarm - liggen de cijfers het hoogste bij de Belgische-Franse grens en is er een daling, in noordoostelijke richting, naarmate de grens verder weg is.

In Wallonië ligt de vroegtijdige sterfte bij mannen 40 procent hoger dan in Vlaanderen, bij vrouwen 30 procent