Hoeveel kost het je baas als je griep hebt?

THINKSTOCK
De griepepidemie is sinds deze week officieel in het land. In één week tijd is het aantal patiënten meer dan verdubbeld. Horror voor de werkgevers, want al die zieken brengen een aanzienlijke kost met zich mee. Maar hoeveel kost het nu eigenlijk, een werknemer met griep?

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) telde de afgelopen week 543 grieppatiënten per 100.000 inwoners. Daarmee is de epidemische drempel een tweede week op rij overschreden, wat betekent dat we officieel van een epidemie kunnen spreken.

De grootste risicogroep vormen oudere mensen. Maar zij zijn lang niet de enigen die getroffen worden door het griepvirus. Volgens 'VTM Nieuws' zitten op dit moment 30.651 werknemers ziek thuis door de griepepidemie. En ook al gaan ze niet werken, hun loon wordt wel uitbetaald.

Per dag betalen werkgevers bijna 8 miljoen euro uit aan lonen voor personeel dat niet kan komen werken

De oranje lijn toont dat de epidemische drempel voor de tweede week op rij overschreden is.
WIV-ISP De oranje lijn toont dat de epidemische drempel voor de tweede week op rij overschreden is.

Maar hoeveel kosten al die griepgevallen nu aan de werkgever? Uit cijfers van Securex blijkt dat de directe kost van één dag absenteïsme 130 euro bedraagt voor een arbeider en 201 euro voor een bediende.

Als je rekening houdt met het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de patronale kost, komt er nog een smak geld bij. Gemiddeld kost een zieke arbeider zijn bedrijf 215 euro per dag, een zieke bediende 332 euro.

Per dag betalen werkgevers dus bijna 8 miljoen euro aan lonen uit voor personeel dat niet kan komen werken.

Griepvaccin

Uit cijfers van 2012 blijkt verder dat arbeiders gemiddeld 6,08 dagen per jaar ziek zijn, bedienden 4,41 dagen. Rekening houdend met een gemiddelde kost per werknemer van 261 euro per dag en een gemiddelde afwezigheidsduur van 5,17 dagen, betaalt een bedrijf met 200 werknemers per jaar 269.874 euro lonen uit aan zieke werknemers.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met indirecte kosten, zoals een reorganisatie, een tijdelijke vervanging, de vermindering van de kwaliteit van de service, overuren...

Om die reden bieden veel bedrijven hun werknemers de mogelijkheid zich gratis te laten vaccineren. Uit berekeningen blijkt immers dat die kost vaak lager ligt dan de kosten door absenteïsme.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels