Hoe goed is uw ziekenhuis? Check het voortaan hier

ANP
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) heeft de website zorgkwaliteit.be gelanceerd. Daarop worden de resultaten van de kwaliteitsmetingen van alle deelnemende ziekenhuizen verzameld. "Die informatie helpt een patiënt om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis", zegt Vandeurzen. "Het is een verdere stap naar meer transparantie." In een eerste fase zijn er bijna enkel indicatoren over borstkanker beschikbaar.

Sinds eind 2013 maken ziekenhuizen al op vrijwillige basis hun resultaten van de kwaliteitsmetingen openbaar, als onderdeel van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten (VIP2). Vanaf vandaag worden die resultaten ook verzameld op de website zorgkwaliteit.be, zodat patiënten een duidelijk overzicht hebben en ziekenhuizen gemakkelijker kunnen vergelijken.

Bij de lancering van de website zullen de resultaten beschikbaar zijn van in totaal dertien indicatoren. Tien daarvan hebben betrekking op borstkanker, zoals overlevingskans, diagnosestelling en behandelingstechnieken. Drie indicatoren gaan over de ervaringen van patiënten in ziekenhuizen: welke score geven ze aan hun ziekenhuis, bevelen ze hun ziekenhuis aan en staat er genoeg informatie op de ziekenhuiswebsite?

Op termijn zal de website aangevuld met meer cijfers. In september of oktober dit jaar worden nog indicatoren over patiëntenidentificatie, handhygiëne en geneesmiddelenvoorschriften verwacht.

Ziekenhuizen kunnen zelf kiezen of ze deelnemen aan zorgkwaliteit.be. "De grote meerderheid van de 63 erkende ziekenhuizen in Vlaanderen doet mee", luidt het. Van de 48 ziekenhuizen die de borstkankerindicatoren meten, werken er 42 mee. Wat betreft de patiëntenervaringen publiceren 39 van de 42 gemeten ziekenhuizen hun resultaten op de website.

Oude stempel

De reden waarom sommige ziekenhuizen nog niet deelnemen aan het project, ligt vaak bij artsen van de "oude stempel" die gekant zijn tegen transparantie en minder bij de directies, zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van VIP2. "Je moet ook begrijpen dat dit project vijf jaar geleden ondenkbaar en zelfs taboe was", zegt hij.

Volgens hem zal het niet lang duren voor ook de andere ziekenhuizen mee zullen werken aan het project. "Wij merken nu al dat een aantal ziekenhuizen de deadline gewoon net gemist heeft", zegt Ramaekers. "Wij verwachten dat tegen het eind van het jaar alle ziekenhuizen mee in het project zullen stappen."

VIP2 benadrukt echter dat de cijfers niet altijd het juiste beeld weergeven. "Het is belangrijk dat de cijfers in hun context worden geplaatst", zegt Joost Baert, voorzitter van het Quality Indicator Database-bestuur van VIP2. "Daarom krijgen de ziekenhuizen op de website ook de mogelijkheid om hun resultaten te verklaren."

Behalve patiënten komt zorgkwaliteit.be ook ziekenhuizen zelf ten goede. "Het is ook een instrument van zelfevaluatie", zegt Ramaekers. "Dat was van in het begin duidelijk. Zonder zelfevaluatie door ziekenhuizen zou het project ook niet werken."