Fit- & gezondupdate: anticonceptie wordt gratis voor vrouwen tot 25 jaar en andere nieuwtjes

Getty Images

1. Vlaamse jongeren slapen slecht en te weinig

Op het eerste wereldslaapcongres in Praag in 2017 werd de verstoorde slaap van jongeren als een ‘globale epidemie’ beschreven. Dat probleem wordt nu bevestigd door een nieuw onderzoek aan de UGent. Jongeren tussen 11 en 12 jaar zouden 9 à 11 uur slaap per nacht nodig hebben, terwijl jongeren tussen 13 en 18 jaar geadviseerd worden 8 à 10 uur per nacht te slapen. In de jongste leeftijdsgroep haalt bijna de helft van de jongeren de minimumnorm van 9 uur niet tijdens de schoolweek. Bij de oudere leeftijdsgroepen ligt dat aandeel nog hoger: in de groep van 17- tot 18-jarigen slapen 8 op de 10 jongens en 7 op de 10 meisjes minder dan 8 uur per nacht tijdens de schoolweek.

Jongeren slapen niet alleen te weinig, ze rapporteren ook een slechte slaapkwaliteit. Van de meisjes tussen 11 en 18 jaar ervaren ongeveer 5 op de 10 regelmatig slaapproblemen (zoals moeilijkheden bij het in slaap vallen, verstoorde nachtrust, ochtendmoeheid,...) tegenover 3 op de 10 jongens. En ook hier zijn duidelijke verschillen aanwezig per leeftijd: hoe ouder, hoe meer slaapproblemen de jongeren hebben.

2. Een rugzak dragen versterkt je rug

Volgens een nieuw onderzoek dat American Journal of Health Education publiceerde, versterkt een zwaardere rugzak de rompspieren en verbetert hij je uithoudingsvermogen. Om tot die vaststelling te komen vergeleken de onderzoekers de gegevens van 132 studenten tussen de leeftijd van 12 en 17 jaar oud. De ene helft van de groep kreeg thuisscholing, het andere deel ging naar een openbare school. De testen bestonden uit BMI-metingen, testen op uithoudingsvermogen en het uitvoeren van een bepaald aantal sit- en push-ups. Bij het vergelijken van beide groepen merkten de onderzoekers weinig verschil in het BMI van de jongeren. Maar de groep die thuis les kreeg, had wel minder buikspieren, een lager uithoudingsvermogen en kon het vooropgestelde aantal push-ups niet uitvoeren. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat een rugzak dragen je rug kan helpen versterken.

3. Anticonceptie wordt gratis voor vrouwen tot 25 jaar

Anticonceptiemiddelen zullen voortaan volledig gratis worden voor vrouwen tot 25 jaar. Dat koninklijke besluit keurde de ministerraad enkele dagen geleden goed. De maatregel maakt deel uit van het budget van de gezondheidszorg voor 2020, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd. De maximumleeftijd voor de tegemoetkoming van ‘contraceptie bij jongeren’ wordt opgetrokken van 20 naar 24 jaar, en de leeftijdsgrens voor de tegemoetkoming van de morning-afterpil van 21 jaar, wordt geschrapt. Concreet betekenen beide maatregelen dat contraceptiemiddelen voor vrouwen tot 25 jaar gratis worden. Voor de morning-afterpil geldt dat voor alle vrouwen, ongeacht de leeftijd. De regering zal hiervoor 6,9 miljoen euro per jaar voor vrijmaken. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 april.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.