Eén op de vijf Vlaamse kinderen is te dik

UNKNOWN
In Vlaanderen is één op de vijf kinderen tussen 4 en 14 jaar te dik. Dat blijkt uit cijfers die de Universiteit van Gent distilleerde uit het medisch schooltoezicht in dertien Vlaamse centrumsteden. De UGent spreekt van een epidemie, zo staat in Het Nieuwsblad.

In negen van de dertien centrumsteden zijn er tussen 2004 en 2007 alleen maar dikke kinderen bijgekomen. In amper twee steden is een daling vast te stellen.
 
"Verband met armen en allochtonen"
Het hoogste percentage kinderen met overgewicht is te vinden in Genk, Antwerpen en Turnhout. Het laagste percentage vinden we in Brugge, Leuven en Kortrijk. "We vermoeden dat er een verband is met het aantal armen en allochtonen in de steden", zeggen de onderzoekers. "Zo is de toestand in de arme stad Genk totaal anders dan die in de rijke stad Hasselt."
 
Diëtiste Mieke Mommen, die in Gent kinderen met obesitas begeleidt, is niet verbaasd door de resultaten. "Het aanbod van allerlei snacks is heel groot geworden en het is niet altijd gemakkelijk om daar nee tegen te zeggen. De beste manier om overgewicht bij kinderen aan te pakken, is door de thuissituatie aan te pakken. Er moet meer structuur komen in de maaltijden." (belga/tw)