Dementerenden krijgen meer ondersteuning

THINKSTOCK
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft in Hasselt een nieuw plan voorgesteld dat de komende jaren meer ondersteuning moet garanderen aan mensen die dementerenden in hun thuissituatie verzorgen. Zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners zullen hun expertise op dit vlak kunnen vergroten door diverse acties uit het voorgestelde transitieplan.

Vlaanderen telt momenteel zo'n 100.000 mensen die aan dementie lijden. Deze patiënten worden in 65 procent van de gevallen thuis verzorgd, hetzij door mantelzorgers, hetzij door professionele zorgverstrekkers. "We merken op het terrein dat deze mensen nog te vaak in het duister tasten om op een adequate manier deze zorg op te nemen", aldus minister Vandeurzen. "Vandaar dat we met alle actoren lang hebben nagedacht over manieren om de kennis en competenties in de zorg voor dementerenden te verhogen. Het resultaat is een transitieplan, dat een breed spectrum aan acties bevat, en vanaf september zal uitgerold worden."

Het plan bevat vier pijlers. "De eerste is een educatief pakket dat voor de mantelzorgers is uitgewerkt", zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. "Verder werken we aan de uitbreiding van de deskundigheid bij professionals, door workshops en andere informatiekanalen. We zullen tevens in 9 expertisecentra echte specialisten ter beschikking stellen, en tot slot in alle zorgregio's overlegplatforms oprichten om lacunes in de zorg voor dementerenden te detecteren."

In het nieuwe plan is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ziekenfondsen, die als aanspreekpunt en doorgeefluik zullen fungeren.