België scoort internationaal op een na beste resultaat voor orgaandonatie

THINKSTOCK
In 2014 waren er in België 25,2 orgaandonoren per miljoen inwoners, de op één na beste score van de acht landen die aangesloten zijn bij Eurotransplant, het internationale samenwerkingsverband voor orgaanuitwisseling dat in 1967 werd opgericht. Alleen Kroatië doet het nog beter met 33,9 donoren. Maar ons land doet het dan weer een heel stuk beter dan onze buurlanden Nederland (16,1 donoren per miljoen inwoners) en Duitsland (amper 10,5 donoren). Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Transplantatiecentrum van het UZ Gent die Belga vandaag kon inkijken.

Dat België de op één na beste score haalt, heeft te maken met onze wetgeving. Je bent in ons land automatisch donor, tenzij je verzet aantekent. Je kan tijdens je leven je wil kenbaar maken via je naastbestaanden of een schriftelijk document dat je bij je draagt, maar ook via registratie op het gemeentehuis. Die registratie wordt doorgegeven aan een centrale databank van het ministerie van Volksgezondheid. De databank wordt altijd vooraf geraadpleegd wanneer de wegname van organen of weefsels overwogen wordt. Wanneer de overledene zich niet uitdrukkelijk als donor liet registreren, dan kan de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen. "Dat gebeurt in 12 tot 15 procent van de gevallen", zegt Luc Colenbie, Transplantcoördinator van het UZ Gent.

Als je positief staat tegenover orgaanschenking kan je op het gemeentehuis een formulier invullen waarmee je expliciet toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden. In dat geval is het een geruststelling voor de nabestaanden en wordt de wens van de overledene verplicht gerespecteerd.

Transplantatie-expert Luc Colenbie houdt een pleidooi voor positieve registratie van donatie. "Het aanbod van organen voor transplantatie zal nooit voldoen om àlle mensen op de wachtlijsten te helpen", zegt hij. "Er hebben nog nooit zoveel mensen op wachtlijsten gestaan door nierziektes. Er zijn vorig jaar in ons land ook 87 mensen overleden van de wachtlijst voor wie niet tijdig een orgaan beschikbaar was."

In 2014 stonden 878 patiënten op een wachtlijst voor een nier, 187 voor een lever, 89 voor een hart, 82 voor een long, 70 voor een pancreas. In totaal 1.248 patiënten, een aantal dat de laatste jaren is toegenomen. De transplantatiecoördinator stelt ook vast dat de gemiddelde leeftijd van de donoren en van de ontvangers stijgt. En ook de doodsoorzaak is in het laatste decennium gewijzigd. "Waren het in de jaren 90 nog vooral verkeersslachtoffers, dan gaat het de laatste jaren vaker over een herseninfarct of -bloeding als doodsoorzaak", zegt Colenbie.