"Tandartsbezoek dreigt weer duurder te worden"

Het onafhankelijk ziekenfonds Partena verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in januari 2015 opnieuw zal stijgen, wanneer een nieuw tweejaarlijks tarievenakkoord van kracht wordt. "Daardoor dreigt de tandzorg weer duurder te worden", aldus Partena.

Het ziekenfonds herinnert eraan dat geconventioneerde tandartsen de tarieven volgen die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en de artsen overeenkomen voor een periode van twee jaar. Niet-geconventioneerde tandartsen doen dat niet en kunnen "de patiënt dus meer aanrekenen", aldus Partena.

Uit een analyse van Partena blijkt dat bijna één op de drie Vlaamse tandartsen het tarievenakkoord van 2013-2014 niet onderschreef, terwijl dat tijdens het akkoord van 2007-2008 nog een kwart was. Het ziekenfonds verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen met het akkoord 2015-2016 voort zal stijgen.

Tandartsen kunnen daar diverse redenen voor hebben, aldus Partena-woordvoerster Patricia Verstraete. "Bijvoorbeeld omdat ze anders onvoldoende kunnen investeren in nieuw materiaal. Ze moeten hun klanten wel informeren dat ze de vastgelegde tarieven niet volgen."

Uit een bevraging van Partena met het magazine Goed Gevoel bleek dat alle ondervraagden wisten dat de kosten voor tandzorgen zoals orthodontie, implantaten en prothesen kunnen oplopen, maar "toch had 59 procent van de respondenten geen tandzorgverzekering en had 12 procent nog niet van zo'n verzekering gehoord". Ook zou 38 procent een grote ingreep niet laten uitvoeren of uitstellen omdat het te duur is.

Het ziekenfonds pleit voor een betere dekking van de tandzorgkosten door de wettelijke ziekteverzekering. Partena raadt de mensen ook aan om zich te verzekeren tegen het risico van een hoge tandzorgfactuur.