"Ramadan heeft geen negatief effect op gezondheid"

THINKSTOCK
Ondanks het feit dat moslims tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten of drinken, wordt volgens een onderzoek aan de KU Leuven hun gezondheid hierdoor niet negatief beïnvloed. De Leuvense onderzoekers vonden zelfs een duidelijk gunstig effect op het concentratievermogen en een klein positief effect op het kortetermijngeheugen en de oog-handcoördinatie.

Een team onder leiding van professor Lode Godderis (Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, KU Leuven) onderzocht twintig gezonde mensen die in ons land deelnamen aan de ramadan. Dit gebeurde voor de start, halverwege en in de laatste week van die vastenmaand. Daarbij werd gevraagd naar de slaap- en eetgewoonten en werd overdag de vermoeidheid en slaperigheid gemeten. Daarnaast was er aandacht voor de reactiesnelheid, concentratie, visuele informatieverwerkingssnelheid, kortetermijngeheugen en oog-handcoördinatie.

Minder slaap heeft weinig invloed
Terwijl in de eerste helft van de ramadan de hoeveelheid slaap niet wijzigt, slapen de deelnemers tijdens de tweede helft 32 minuten minder. Dit verhoogt licht het subjectief gevoel van slaperigheid. Deze toename is evenwel niet buitensporig, blijft binnen de fysiologische marge en heeft globaal genomen geen negatieve invloed op aandacht en concentratie. Voor het kortetermijngeheugen en de oog-handcoördinatie stelden de onderzoekers een klein bijkomende positief effect vast, terwijl er voor het concentratievermogen sprake is van een duidelijk gunstig effect.

"Voldoende eten en slapen tussen zonsondergang en zonsopgang"
"Op basis van de huidige beschikbare gegevens kunnen we besluiten dat er geen belangrijke impact van de ramadan is op gezondheid, aandacht en concentratie van gezonde deelnemers in België. Het belangrijkste advies blijft evenwel dat ze er goed aan doen om toch voldoende te slapen, te eten en te drinken tussen zonsondergang en zonsopgang", aldus de Leuvense onderzoeker Lode Godderis.