"Migraine kan permanente hersenschade veroorzaken"

thinkstock
Alsof de hevige hoofdpijn nog niet erg genoeg is, blijkt uit recent onderzoek dat migrainepatiënten nu ook permanente hersenschade kunnen oplopen door hun ziekte. Experts hebben immers ontdekt dat migraine kan leiden tot hersenlaesies, problemen in de witte stof van het centrale zenuwstelsel en een aantasting van het hersenvolume.

"Aanvankelijk werd migraine beschouwd als een onschuldige aandoening die op lange termijn geen schadelijke gevolgen heeft voor de hersens. Uit onze meta-analyse blijkt nu dat migraine de hersens juist op verschillende vlakken kan aantasten", aldus studieverantwoordelijke Dr. Messoud Ashina van de Universiteit van Kopenhagen.

Om tot zijn bevindingen te komen, analyseerde Ashina 19 eerdere studies waarin werd onderzocht of migrainepatiënten effectief een hoger risico hebben op hersenlaesies of meer abnormaalheden of veranderingen in het hersenvolume vertonen dan gezonde personen.  Eerst en vooral stelde hij vast dat er een opmerkelijk verschil is tussen patiënten die voor de aanval signalen krijgen en personen bij wie dat niet het geval is. Een mogelijk signaal is bijvoorbeeld een vermindering van het gezichtsvermogen door lichtflitsen.

Bij de signaalpatiënten is het risico op een aantasting van de witte stof maar liefst 68 procent hoger dan bij gezonde personen. Ook het risico op abnormaalheden in de hersens is 44 procent keer groter. Patiënten die vooraf geen signaal krijgen dat de migraine zal uitbreken, lopen 34 procent meer risico op een aantasting van de witte stof. Bij beide migrainepatiënten werden ook meer veranderingen in het hersenvolume vastgesteld.

Ashina hoopt via zijn onderzoek meer aandacht te vestigen op het effect van migraine op het brein. "10 tot 15 procent van de bevolking lijdt aan migraine. We hopen dat er meer onderzoek komt zodat we meer duidelijkheid kunnen krijgen over welke structuren in de hersens nu precies een invloed hebben op de frequentie en duur van de ziekte."

Laag inkomen
Intussen blijkt uit een ander onderzoek dat migraine meer opduikt bij personen die minder geld verdienen. Bij vermogende vrouwen tussen 25 en 34 jaar leed bijvoorbeeld 20 procent aan migraine, tegenover respectievelijk 29 en 37 procent bij dames met een gemiddeld en laag inkomen.