"Kankerbehandeling tijdens zwangerschap heeft geen nadelige gevolgen voor kind"

THINKSTOCK
Een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap heeft geen nadelige gevolgen voor het kind. Als zwangere vrouwen met kanker op dezelfde manier behandeld worden als niet zwangere vrouwen met kanker, zijn hun overlevingskansen dezelfde. Dat is de boodschap die Koningin Mathilde vanmorgen tijdens een bezoek aan het UZ Gasthuisberg in Leuven te horen kreeg van KUL-hoogleraar en gynaecologisch oncoloog Frédéric Amant en onderzoekster Sileney Han.

In Vlaanderen krijgt jaarlijks een 60-tal vrouwen af te rekenen met kanker tijdens hun zwangerschap, wat in het verleden aanleiding gaf tot hartverscheurende keuzes. Uit onderzoek door Frédéric Amant, het hoofd van de Leuvense Onderzoeksgroep naar Kanker en Zwangerschap, blijkt dat het toedienen van chemotherapie tijdens de zwangerschap, dankzij de bescherming door de moederkoek, echter geen nadelige effecten heeft voor de foetus. Er is ook geen invloed op de ontwikkeling van de kinderen. De Leuvense onderzoekers volgen vandaag 108 dergelijke kinderen in ons land en stellen vast dat zij het even goed doen als hun leeftijdgenoten.

MR-scan
Sileney Han vergeleek de overlevingscijfers van 311 vrouwen die tijdens hun zwangerschap voor borstkanker behandeld werden met de gegevens van 865 niet-zwangere vrouwen met borstkanker. Haar studie wijst uit dat zwangere vrouwen een gelijkwaardige overlevingskans hebben wanneer ze tijdig, en dus tijdens hun zwangerschap, een behandeling krijgen. Uit een andere studie met gegevens van 97 zwangere vrouwen met lymfklierkanker blijkt dat de minder ingrijpende behandeling bij kleine tumoren, waarbij enkel de schildwachtklier (en niet het volledige oksel), verwijderd wordt bij hen even betrouwbaar is. Bovendien lijkt ook bij zwangere vrouwen de MR-scan, als alternatief voor het gebruik van radioactieve straling, uitzaaiingen even goed te kunnen detecteren.

De onderzoeksresultaten zijn volgens Frédéric Amant belangrijk omdat tot op vandaag nog steeds een aantal artsen aarzelt om een kankerbehandeling te geven aan zwangere vrouwen. In Vlaanderen gaat het zoals gezegd om een 60-tal vrouwen per jaar die geconfronteerd worden met kanker tijdens hun zwangerschap, maar in Europa loopt dit op tot 2.500 tot 5.000. De onderzoekers pleiten voor een multidisciplinaire aanpak en gecentraliseerde zorg in het belang van moeder en kind. Het onderzoek wordt verdergezet. Zo worden bijvoorbeeld de kinderen op langere termijn opgevolgd. Internationaal wordt er rond deze thematiek samengewerkt binnen het 'International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy' dat Amant in 2009 oprichtte en vandaag 58 leden telt uit 22 landen.

4-jarige Marnix
Koningin Mathilde woonde vanmorgen in het UZ Gasthuisberg in Leuven de openingszitting bij van een internationaal tweedaags congres over 'kanker en zwangerschap' en 'kanker en vruchtbaarheid', tijdens dewelke Amant en Han het woord voerden. Ze werd bij aankomst opgewacht door de 4-jarige Marnix samen met zijn mama Lesley Verley, die tijdens haar zwangerschap vocht tegen borstkanker. Lesley en Marnix zijn ook de gezichten van het steunfonds dat opgericht werd om dit onderzoek financieel te steunen. Na afloop van de openingszitting praatte koningin Mathilde nog met andere moeders, onderzoekers en de oprichters van het steunfonds.