Week tegen pesten: alles wat je moet weten wanneer je kind pest of gepest wordt

Getty Images
Pesten is een veelvoorkomend probleem, op elke school en in elke klas. Wij zochten uit wat je als ouder kan doen als jouw kind pest of gepest wordt. 

In Vlaamse scholen wordt gemiddeld een kind op de vijf gepest. Bijna een kind op de twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten is dus een hardnekkig probleem dat niet lichtzinnig opzijgeschoven mag worden, want als er niet tijdig ingegrepen wordt, kan pestgedrag diepe wonden slaan. “Het is de taak van volwassenen om pesten zo snel mogelijk op te merken”, meent Steven Gielis, opvoedingscoach bij ZITDAZO.  Die VZW biedt informatie over het opvoeden van kinderen. “Alleen zo kan escalatie voorkomen worden. Tijdig opmerken betekent ook dat de schade en de impact nog beperkt blijven en de weg naar herstel gemakkelijker ingeslagen kan worden. Helaas blijft pesten nog al te vaak onder de radar. Meer dan vier op de tien leerlingen zeggen dat pesten gebeurt zonder dat een volwassene op de hoogte is. Neem als volwassene dus zeker elke melding ernstig en wees alert voor de signalen. Aarzel als ouder ook niet om contact op te nemen met de school als je merkt dat er sprake is van een pestproblematiek - zelfs als jouw kind er niks mee te maken heeft - want alleen een structurele aanpak per school, die oog heeft voor alle betrokken partijen, heeft écht kans op slagen.”

Waar ligt de grens?

Het is niet altijd evident om pesten te onderscheiden van plagen of ruziemaken. Om pestgedrag accuraat aan te pakken, is het noodzakelijk het eerst te (h)erkennen. “Plagen is onschuldig gedrag”, legt Steven Gielis uit. “Bij plagen worden al lachend opmerkingen gemaakt, die als grapje bedoeld zijn en waar wie plaagt absoluut geen negatieve bedoelingen mee heeft. Er is ook geen sprake van een machtsonevenwicht: nu eens plaagt de ene, dan de andere. Af en toe geplaagd worden, daar moet je kind tegen kunnen.” “Bij pesten ligt dat anders”, gaat Stevens collega Bieke Geenen verder. “Dan is er wel sprake van een bewust negatieve actie. Pesten is er echt op gericht de ander te kwetsen. Er is bij pesten bovendien ook altijd sprake van een machtsonevenwicht: de ene is altijd winnaar, de andere altijd verliezer. De ene beleeft er plezier aan, de andere absoluut niet.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN?

Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels.

Ik wil toegang
Digitaal abonnement HLNDigitaal abonnement HLN1ste maandgratis

Stop of pauzeer wanneer je wil

  • Onbeperkt toegang tot alle artikels
  • Iedere week gratis tickets en straffe kortingen