Vlaamse scholieren zijn grootste pesters van Europa

Vlaamse scholieren zijn de grootste pesters in Europa. Jongeren tussen 12 en 18 jaar worden gepest om afwijkende uiterlijke kenmerken zoals gewicht en grootte. Dat blijkt uit een onderzoek van de gereputeerde Britse overheidsinstelling 'British Council'. Dat schrijft 'De Morgen'. Opvallend is dat scholieren met een andere huidskleur in Vlaanderen veel minder gepest worden dan elders in Europa.

350 Vlamingen
De British Council nam enquêtes af in 47 middelbare scholen, verspreid over zeven Europese landen: België, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Portugal. Voor ons land werden alleen Vlaamse scholen onder de loep genomen. In totaal werden 3.500 scholieren ondervraagd, in Vlaanderen legden de Britse onderzoekers 350 leerlingen op de rooster.


Uiterlijke kenmerken
Voor 55 procent van de jongeren tussen 12 en 18 zijn uiterlijke kenmerken zoals grootte en gewicht de voornaamste reden waarom leeftijdgenoten op school uitgelachen en gepest worden. Dat is het hoogste cijfer van alle onderzochte landen. Ook kleding is voor Vlaamse scholieren opvallend vaker dan elders een motivatie om medeleerlingen het leven zuur te maken. Jongeren met een handicap worden op Vlaamse scholen dan weer veel minder geviseerd dan in andere Europese landen.

Huidskleur
Vlaamse scholieren tonen zich ook toleranter voor jongeren met een andere huidskleur. Bijna een derde van alle ondervraagde Europese scholieren bestempelt huidskleur als de belangrijkste reden om slachtoffer te worden van pesterijen. In Vlaanderen is dat bij 22 procent van de leerlingen het geval.

Allochtonen
Van de allochtone leerlingen die zelf aan het onderzoek deelnamen, werd 20 procent de afgelopen drie maanden gepest. De onderzoekers stelden vast dat het in Vlaanderen vooral de nieuwkomers zijn die zich uitgesloten voelen op school. De migranten van de tweede generatie hebben naar eigen zeggen minder last van pestgedrag.

Kanttekeningen
Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke plaatst kanttekeningen bij de relatief kleine steekproef van de studie, maar neemt de resultaten ernstig. "Ze tonen nog maar eens aan hoe ernstig deze problematiek is. Elk gepest kind is er een teveel. We moeten pestgedrag maximaal trachten te voorkomen en meteen ingrijpen waar het opduikt." (belga/svm)