Kotstudent kost bijna 14.000 euro (en dat is fors meer dan student die thuis blijft wonen)

Vertommen
De kostprijs van een student die dit schooljaar op kot gaat, bedraagt gemiddeld 13.792 euro. Dat bedrag omvat alle studiekosten en de leefkosten van een heel jaar, zo berekende het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van de Thomas More-hogeschool. Voor studenten die thuis blijven wonen, bedraagt de rekening gemiddeld 9.189 euro.

Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende student ligt voornamelijk in de huurprijs van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per maand, aldus het CEBUD, of 4.188 euro op jaarbasis (vermits koten tegenwoordig meestal per twaalf maanden worden verhuurd). 

Voor dat geld heb je een privékamer met een lavabo met warm en koud water (en met sanitair en keuken meestal gemeenschappelijk). Een studio, waarbij je je eigen douche, wc en keukentje hebt, is gemiddeld duurder.

Studenten die thuis blijven wonen, kosten duidelijk minder. Al kunnen er voor hen nog uitgaven bijkomen, als ze bijvoorbeeld elke dag trein en/of bus nemen. En wie met een eigen auto naar school gaat, moet rekenen op gemiddeld 2.630 euro extra op jaarbasis (aankoop, verzekeringen, brandstof ...).

Ontspanning

Het centrum houdt ook rekening met de directe studiekosten (denk aan studiegeld, de aankoop van cursussen en dergelijke), de indirecte studiekosten (zoals het vervoer van en naar school en de kosten voor schoolspullen) en de leefkosten. Die laatste categorie omvat onder meer uitgaven voor voeding, kleding, gezondheid en ontspanning. Die leefkosten bedragen gemiddeld bijna 7.300 euro per jaar voor pendelstudenten, en iets meer dan 7.600 voor kotstudenten. Vooral eten maakt hier het verschil: een kotstudent heeft volgens de berekeningen minstens 5,95 euro per dag nodig voor zijn dagelijks eten en drinken, een thuiswonende student 5,2 euro.

Beurs

Studenten die recht hebben op een beurs, hebben een lagere jaarfactuur: 12.964 euro voor kotstudenten en 8.361 euro voor pendelende studenten. Bijna-beursstudenten zitten ertussenin.

De bedragen liggen fors hoger dan vorig jaar: er is meer dan 1.000 euro verschil. Maar dat is volgens het CEBUD geen reële prijsstijging op één jaar tijd. Het verschil heeft vooral te maken met een herberekening van de huurprijzen. De voorbije jaren werden gegevens uit 2013 geïndexeerd, maar nu waren er actuelere cijfers beschikbaar. En daaruit bleek dat de vorige cijfers een onderschatting vormden van de reële situatie. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.