Bevallingen te vaak ingeleid

Bijna een op de vier bevallingen in Vlaanderen wordt kunstmatig in gang gezet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou dat eigenlijk maar een op de twintig mogen zijn.

Gynaecologen doen het dus te vaak, want zowel voor hen als voor de moeder is het gemakkelijk. Het is echter niet zonder risico, want een bevalling inleiden geeft meer kans op complicaties.