Aantal Vlaamse tienermoeders daalde verder in 2011

thinkstock
In 2011 kregen in Vlaanderen 1.212 meisjes onder de 20 jaar een of meerdere kinderen. Met 6,71 bevallingen per 1.000 meisjes tussen 15 en 20 jaar lag het bevallingscijfer in die leeftijdsgroep de voorbije 15 jaar nooit zo laag. De daling situeert zich net als vorig jaar voornamelijk onder de meerderjarige moeders (18 of 19 jaar), wat doet vermoeden dat met betrekking tot de zeer jonge moeders een ondergrens is bereikt, aldus Marjolijn De Wilde, onderzoekster aan het Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen.

De analyse gaat over ouderschap in Vlaanderen. Tienerabortussen zijn niet inbegrepen. Het gaat dus niet om tienerzwangerschappen, benadrukt De Wilde.

Het aantal bevallingen per 1.000 meisjes onder Vlaamse tieners was tussen 2001 (8,18) en 2009 (7,19) stabiel tot licht dalend. In 2010 was er voor het eerst sinds lang een eerder grote daling (6,80). Die daling heeft zich in 2011 voortgezet. Met 6,71 bevallingen per 1.000 meisjes tussen 15 en 20 jaar lag het bevallingscijfer in die leeftijdsgroep de voorbije 15 jaar nooit lager. De daling is het sterkst bij de meerderjarige moeders.

Veertien moeders waren tussen 14 en 15 jaar. Voor het eerst sinds 1998 werden er geen meisjes jonger dan 14 jaar moeder. Het aantal minderjarigen dat een kind kreeg, bleef relatief constant op een kleine 300 moeders. Dit kan betekenen dat met betrekking tot het aantal meisjes dat op minderjarige leeftijd moeder wordt een zekere ondergrens is bereikt, aldus onderzoekster Marjolein De Wilde.

Bij de meerderjarige meisjes lijkt er nog daling mogelijk. Op deze leeftijd stijgt het aandeel jongeren dat op frequente basis vrijt, wat de kans op een (ongeplande) zwangerschap verhoogt. De dalende tendens in bevallingen onder deze meisjes, die nu al enkele jaren aanhoudt, kan betekenen dat jongeren bewuster omgaan met anticonceptie of dat ze vaker voor abortus kiezen. Uitsluitsel hierover is er voorlopig niet, omdat de abortuscijfers van 2010 en 2011 pas in september bekendgemaakt worden.