18 meldingen van kindermishandeling per dag

UNKNOWN
De Vertrouwenscentra Kindermishandeling in Vlaanderen en Brussel hebben in 2009 8.802 meldingen van misbruik gekregen. In 6.503 gevallen ging het om een concreet vermoeden van kindermishandeling of -verwaarlozing. Dat zijn achttien gevallen per dag, een stijging van 7,1 procent vergeleken met 2008, zo blijkt volgens De Zondag uit cijfers van Kind en Gezin.

Een kwart van de meldingen gaat over seksueel misbruik, schrijft de krant voorts. Het grootste deel van de meldingen van kindermishandeling ging in 2009 over lichamelijke mishandeling (29,2 pct), gevolgd door seksueel misbruik (25,5 pct), lichamelijke verwaarlozing (18,1 pct), emotionele mishandeling (16,9 pct) en emotionele verwaarlozing (10,2 pct).
 
Uit tabellen van Kind en Gezin blijkt volgens De Zondag dat vooral emotionele mishandeling frequenter was in 2009 dan in 2008 (plus 12,4 pct) en dat ook lichamelijke mishandeling meer voorkwam (plus 8,3 pct). (belga/kve)