"Pasgeboren baby's doden is net hetzelfde als abortus"

Ouders moeten de toestemming kunnen krijgen om hun pasgeboren baby te doden omdat het kind op dat moment op moreel vlak niet meer waard is dan een foetus. Zo verschilt het beëindigen van dit leven niet van abortus, beweert een groep experts in ethiek aan de universiteit van Oxford.

Een artikel in het medische magazine 'Journal of Medical Ethics' stelt dat een pasgeboren kind geen 'echt persoon' is en daarom niet het morele recht heeft om te leven. De auteurs zeggen ook dat ouders hun boorling moeten kunnen laten sterven wanneer het een handicap blijkt te hebben na de geboorte. Redacteur van het magazine professor Julian Savulescu zegt dat de auteurs doodsbedreigingen kregen sinds de publicatie van het artikel.

Potentiële personen

"De morele status van een kind is gelijk aan dat van een foetus, ze hebben allebei nog niet de eigenschappen die het toeschrijven van een recht op leven rechtvaardigen", aldus Alberto Giubilini en Francesca Minerva, de auteurs van het artikel. "Het zijn potentiële, maar geen echte personen. Zowel een foetus en een pasgeboren baby zijn mensen en potentiële personen, maar het is geen persoon in de zin van dat hij of zij een moreel recht op leven heeft."

Gevallen van abortus

Daarom menen ze dat je een pasgeboren kind geen schade berokkent op moreel vlak door te voorkomen dat ze zich ontwikkelen tot de potentiële persoon. Daarom zou een zogenaamde 'abortus na de geboorte', het doden van een boorling, toegestaan moeten worden in alle gevallen waar dat bij abortus het geval is, ook wanneer het kind niet gehandicapt is.

Kind houden

De professoren halen aan dat slechts 64 procent van de gevallen van het syndroom van Down wordt vastgesteld door tests voor de geboorte. Eens die kinderen al ter wereld werden gebracht, bestaat er geen andere keuze voor de ouders dan het kind te houden. Zulke kinderen groot brengen kan een ondraaglijke last zijn voor een gezin en de maatschappij wanneer de staat in de zorg ervan moet voorzien.