Vier op tien stresst op het werk

Meer dan 40 procent van de Belgische werknemers heeft frequent tot zeer frequent last van stress op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Securex, dat sociale diensten verleent. Het percentage ligt merkelijk hoger dan in Nederland (27 pct) en Frankrijk (36 pct).

Goede communicatie
Volgens Securex kunnen steun en een goede communicatie van de directe leidinggevende een stressreducerende factor zijn. Daarentegen zijn het werktempo en de werkdruk, emotionele werkbelasting, een slechte balans tussen werk en vrije tijd en onvoldoende ondersteuning bij veranderingen factoren die het fenomeen het meest in de hand werken.

Vooral ouderen
Bovenop de voorgenoemde 40 procent is er nog 21 procent van de werknemers die af en toe met stress te kampen heeft. In totaal zijn er dus 61 procent werknemers die van tijd tot tijd met dit probleem te maken krijgen.

Werknemers onder de 25 jaar hebben aanzienlijk minder stress dan hun oudere collega's. Het verschijnsel wordt vooral vastgesteld bij voltijds werkenden, werknemers in grotere organisaties, universitairen en kaderleden.

Invloed managers
Uit de studie blijkt eveneens dat de managers een behoorlijke invloed hebben op het stressgehalte van de werknemers. Bij adequate steun en duidelijke communicatie kunnen ze het stressgehalte verminderen. Zo lijdt slechts 33 procent van de werknemers op werkplaatsen met goede communicatie van de leidinggevende aan stress, in tegenstelling tot 66 procent op plaatsen waar de communicatie slecht wordt ingeschat. Ook een goede werkorganisatie en een gemoedelijk sfeer tussen de collega's onderling zijn stressintomende factoren.

Meer personeel
Securex raadt de managers aan proactieve maatregelen te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld het werktempo verlagen door meer personeel aan te nemen. Het is ook belangrijk dat de werknemers voldoende vakantie nemen.

De gevolgen van stress zijn van allerlei aard. De werknemers hebben een grotere kans op depressie, hun prestaties nemen af en hun intentie om het bedrijf te verlaten, wordt groter. (belga/svm)