Loonkloof bestaat: 1.000 euro meer voor man in zelfde job

Thinkstock
Het loon van mannen en vrouwen in vergelijkbare jobs en met een vergelijkbare opleiding, is nog altijd niet gelijk. Mannen in een kaderfunctie verdienen maar liefst 1.000 euro meer dan vrouwen in dezelfde functie: 6.247 versus 5.237 euro. Hoe dat verschil ontstaat, is niet duidelijk. Goed nieuws is dan weer dat steeds meer vrouwen aan het werk zijn en dat ze steeds beter opgeleid zijn.

Daarnaast blijkt ook dat vrouwen de helft meer kans hebben om onder hun opleidingsniveau te werken: 15 procent versus 10 procent van de mannen.
 
Vrouwen werken een pak minder voltijds dan mannen, vooral als ze kinderen hebben. Zeven op tien vrouwen tussen 25 en 49 jaar werkt voltijds, tegenover 94 procent van de mannen.
 
Eens er kinderen zijn, leveren maar weinig mannen uren in: 93,5 procent werkt voltijds, tegenover 58 procent van de vrouwen. Bij drie of meer kinderen werkt nog maar (of nog altijd) 45 procent van de vrouwen voltijds. 
 
Of dat enkel te wijten is aan een financiële afweging (we verliezen minder geld als zij parttime gaat werken) of ook een sociale keuze (mama's horen voor hun kinderen te zorgen) is niet duidelijk.
 
Verandert er dan nooit iets? Toch wel: in 25 jaar tijd is de tewerkstellingsgraad voor vrouwen met ruim de helft toegenomen (van 38 naar 56 procent). Bovendien zijn er steeds meer hoogopgeleide vrouwen. In 2010 hadden 1.173.000 vrouwen tussen de 15 en 64 een diploma hoger onderwijs.