Bedrijven met vrouwen aan het roer presteren beter

Ondernemingen met drie of meer vrouwen in hun directiecomité zijn performanter. Dat stelt een studie van McKinsey&Company, in opdracht van het Women's Forum for the Economy and Society.

Opzet van de studie was feiten uit het dagelijkse leven in cijfers te vatten. "Niet zozeer de resultaten van het onderzoek verrassen me, maar de noodzaak van dit onderzoek om de zaken te laten opschieten", aldus Aude Zieseniss de Thuin, voorzitster van het Women's Forum for the Economy and Society.

Loonkloof
In de belangrijkste Europese bedrijven vertegenwoordigen vrouwen momenteel 11 pct van de directieleden, in België bedraagt dit 6 pct.
Als 55 pct van de universitair gedpilomeerden in Europa vrouwen zijn, dan is hun tewerkstellingsgraad 21 pct lager dan die van de mannen. De loonkloof bedraagt gemiddeld 15 procent ten nadele van de vrouwen. Verder toont de studie aan dat bedrijven die drie of meer vrouwen in de directie tellen betere financiële en organisatorische resultaten kunnen voorleggen.

Opt-Out
Een van de voornaamste oorzaken voor het tekort aan vrouwen in leidende instanties is de 'opt-out', benadrukt McKinsey. Dat is de vrijwillige beslissing om de carrière op te schorten, hoofdzakelijk om meer tijd aan de kinderen te besteden en door ontevredenheid op het werk.

Volgens de opdrachtgever van de studie moeten de resultaten de aanzet geven om de gemengdheid te versnellen en de verschillen binnen bedrijven te verminderen. Die bewustwording moet niet enkel binnen de bedrijfswereld gebeuren, maar ook op het niveau van de overheden.

"Gevangen in oude schema's"
"Bovendien moeten de mannen 'opgevoed' worden. Zelfs al behoren ze tot een generatie die altijd werkende vrouwen heeft gekend, te vaak blijven ze gevangen in oude schema's", aldus Aude Zieseniss de Thuin.

Het Women's Forum for the Economy and Society is een kmo die in 2005 werd opgericht en gefinancierd wordt door een aantal mondiale bedrijven. Doel is de visie van vrouwen te promoten over economische problemen en de samenleving. In mei 2008 heeft in China een eerste Women's Forum Asia plaats. (belga/svm)