Zus slachtoffer: "Ik wilde oog in oog met Kim De Gelder staan"

Voor de raadkamer van Dendermonde is vanmiddag de zitting in de zaak Kim De Gelder gestart. De beschuldigde zelf was echter niet aanwezig. Hij werd niet vanuit de gevangenis naar het gerechtsgebouw gebracht.

De nabestaanden en slachtoffers van De Gelder reageerden na afloop emotioneel. "Je beleeft het allemaal terug", zegt Maria van Raemdonck, de zus van slachtoffer Elza. "Het is erg dat De Gelder er niet was. Ik wou oog in oog met hem staan. Hij is toerekeningsvatbaar en moet voor assisen verschijnen."

Het openbaar ministerie gaf voor de raadkamer toelichting bij het dossier. Verschillende burgerlijke partijen waren in persoon aanwezig, anderen werden vertegenwoordigd door hun advocaat. Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, gaf op de raadkamer toelichting bij zijn verzoekschrift voor extra onderzoek.

"Advocaat werkt alles tegen"
"Ik zag dat de onderzoeksrechter kwaad was door het verzoekschrift", aldus nog Maria. "Ik denk dat er gesold wordt met de slachtoffers. De advocaat van De Gelder werkt alles tegen. We kijken uit naar het proces, want hij is toerekeningsvatbaar en heeft alles voorbereid."

Het parket van Dendermonde wil De Gelder zo snel mogelijk voor het hof van assisen brengen voor vier moorden en 25 moordpogingen, maar de verdediging heeft gisteren een verzoekschrift tot bijkomende onderzoeksdaden ingediend. Daardoor kan de raadkamer van Dendermonde nu nog geen beslissing nemen over een mogelijke verwijzing naar het hof van assisen.

Nieuw psychiatrisch college?
De verdediging van Kim De Gelder vraagt intussen de aanstelling van een nieuw psychiatrisch college. "Ik wil de hiaten in het psychiatrisch onderzoek opvullen", zegt Haentjens.

"Ik blijf ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en met mijn verzoekschrift neem ik gewoon mijn verantwoordelijkheid op. Mijn cliënt krijgt al twee jaar antipsychotica en antidepressiva in de gevangenis. De gerechtspsychiaters schrijven daar weinig of niets over in hun verslag. Het is toch duidelijk dat hij een ziektebeeld heeft, anders zou hij die medicatie toch niet krijgen. Ik vraag ook een nieuwe expert die het medicatiegebruik in relatie tot zijn pathologie onderzoekt."

"Ik begrijp de emotie"
De verdediging van Kim De Gelder betwist dat dit verzoekschrift een poging is om de zaak te vertragen. "Ik begrijp de emotie bij de slachtoffers, maar dit is geen vertragingsmanoeuvre. Ik wil niet naar assisen met een dossier dat met haken en ogen aan elkaar hangt", stelt Jaak Haentjens.

Volgens de verdediging is De Gelder schizofreen. "Hij heeft een zware geestesziekte en moet dus geïnterneerd worden. Ik heb geen enkel belang om dit onderzoek te vertragen. Het is ook niet mijn fout dat het verslag van de gerechtspsychiaters zo lang geduurd heeft."

Assisenproces nog dit jaar?
Als het verzoekschrift afgewezen wordt, is het theoretisch mogelijk dat er dit jaar nog een assisenproces komt. Dat zegt de Dendermondse rechtbankvoorzitter Dirk Van der Kelen.

De onderzoeksrechter moet voor 16 juni beslissen op hij ingaat op de vraag van de verdediging. "De raadkamer kan vandaag niet anders dan de zaak onbepaald uitstellen", zegt Van der Kelen. "De verdediging van De Gelder had het recht om na de fixatie van de raadkamer binnen de drie dagen bijkomend onderzoek te vragen. Daardoor moet de rechtspleging opgeschort worden."

Als de onderzoeksrechter het bijkomend onderzoek afwijst, kan de verdediging binnen een termijn van vijftien dagen in hoger beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent. Als de KI de vraag ook afwijst, kan er opnieuw een fixatie voor de raadkamer gebeuren en kan de zaak mogelijk naar assisen verwezen worden. Verwacht wordt echter dat de verdediging nog procedures zal starten in de hoop de internering van De Gelder af te dwingen. (belga/svm)