Zelfstandige kinderopvang: "Minder rompslomp, meer mogelijkheden"

Archiefbeeld: kinderopvang.
ANP Archiefbeeld: kinderopvang.
Ondernemen in de kinderopvangsector moet opnieuw makkelijker en aantrekkelijker worden. Dat kan onder meer door ondernemers in de sector meer mogelijkheden te geven en hen minder op te zadelen met administratieve lasten. Dat zegt UnieKO, de beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de kinderopvang.

De organisatie vandaag haar 25ste verjaardag in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Die beloofde initiatieven om de financiële leefbaarheid van de sector te garanderen en de regeldruk te verminderen.

UnieKO ontstond in 1990 als de Vlaamse Vereniging voor Particuliere Kinderdagverblijven (VVPK). Zelfstandige kinderopvang was toen nog nieuw. Regels waren er nauwelijks. Samen met de groeiende vraag naar opvang steeg ook het aantal zelfstandigen gestaag. Op een kwart eeuw tijd creëerde de zelfstandige sector tienduizenden plaatsen. Maar al die tijd bleef er een wat gespannen verhouding tussen de zelfstandige sector en de (door de overheid) gesubsidieerde sector. De zelfstandigen voelden zich vaak achteruit gesteld, met name op financieel vlak.

Gelijke regels

Het nieuwe kinderopvangdecreet, dat sinds 1 april 2014 is ingevoerd, moest daar verandering in brengen door een gelijkschakeling in regels en financiering. Maar UnieKO-voorzitter Dany Depreitere is niet overtuigd, integendeel. Er blijft volgens haar sprake van "oneerlijke concurrentie" en een belangrijk deel van de zelfstandige sector zal nog jaren "het kleine zusje van" blijven.

Maar UnieKO heeft niet enkel kritiek. De organisatie heeft een pakket met 10 voorstellen. Zo pleit de organisatie er onder meer voor een combinatie van prijzen mogelijk te maken. Zo'n combinatie moet het makkelijker maken extra plaatsen te creëren. Nu zijn er initiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen (IKG of inkomensgerelateerd) en initiatieven die werken met vrije prijzen. "Een combinatie is niet mogelijk. Daardoor kan je geen extra plaatsen creëren of je moet uit het IKG-systeem stappen en dan verlies je de ouders", klinkt het.

Voorts wil UnieKO een "grondige deregulering". "De zelfstandige sector kreunt onder de regelgeving", is te horen. Verder moet er meer transparantie komen op financieel vlak. Ouders moeten bijvoorbeeld weten hoeveel van de factuur gedragen wordt door de overheid.

Een belangrijk deel van de zelfstandige sector zal nog jaren het kleine zusje van blijven

Dany Depreitere, UnieKO-voorzitter

Nieuwe initiatieven

Vlaams minister-president Geert Bourgeois garandeert dat zijn regering de signalen van UnieKO "ernstig" neemt. Er is onder meer een werkgroep opgericht die de uitvoering van het decreet opvolgt. UnieKO zit mee in die werkgroep. Volgens Bourgeois verdient ondernemen in de kinderopvangsector waardering en heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen ook al initiatieven gepland om ondernemers extra te ondersteunen. Die initiatieven moeten onder meer de financiële leefbaarheid van de sector verbeteren.

Bourgeois toonde ook begrip voor de vraag naar minder regels. "We streven naar regelluwte en administratieve vereenvoudiging en we onderzoeken welke drempels, zoals onder meer inzake infrastructurele normen, kunnen worden herbekeken".