Wrak gezonken Belgica wordt deels naar België overgebracht

De Belgica
www.coolantarctica.com De Belgica
Het wrak van het gezonken schip de Belgica keert terug naar België. Als blijkt dat het niet mogelijk is om het hele schip te bergen, worden tenminste onderdelen van het schip bovengehaald en overgebracht. Dat stelt Willy Versluys van het Belgica Genootschap. Het schip heeft een rijk verleden en werd onder meer gebruikt voor een Belgische Antarctische expeditie onder leiding van Adrien de Gerlache.

Volgens Willy Versluys worden er momenteel onderhandelingen gevoerd met de militaire overheid in Noorwegen, waar het schip in 1940 zonk tijdens een Duitse luchtaanval. Hij bevestigt wel dat "er op zijn minst onderdelen naar België overgebracht worden, als blijkt dat niet het hele schip kan worden bovengehaald". "Momenteel is er een duikexpeditie aan de gang. Op basis van de analyses van de beelden van het schip wordt beslist in welke mate het kan overgebracht worden. Dat proces zal nog een paar maand in beslag nemen."

"Speciaal aan de duikexpeditie is dat er een gehandicapte aan deelneemt en daarover wordt ook een reportage gemaakt", voegt Versluys er nog aan toe. Het gaat om Raf Goetschalckx, die op 23 mei vertrok naar Noorwegen om naar het wrak te duiken.

Versluys verzamelde een groep mensen rond zich, onder wie de kleinzoon van Adrien de Gerlache, nadat de Noorse duikerarcheoloog Kjell-G. Kjaer het wrak had geïdentificeerd als de Belgica en er contact kwam tussen beiden in juni 2006. Het collectief, de vzw Belgica Genootschap, wil de maritieme geschiedenis van het schip in kaart brengen en wil zo ook een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis van het maritiem erfgoed.