Weyts tempert berichten over akkoord tramverbinding Maastricht

Photo News
Volgens de Nederlands-Limburgse media is er dan toch een akkoord bereikt met Vlaanderen over de tramverbinding Hasselt-Maastricht. Daarbij zou Vlaanderen compensaties krijgen omdat die niet tot het station van Maastricht zou lopen. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tempert meteen de berichten. Het gaat over een voorstel, een van de scenario's, dat nog in bespreking is, luidt de boodschap.

Volgens lokale media komt de verbinding tussen beide steden er toch, omdat Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg een akkoord bereikt hebben met de Vlaamse overheid. De Nederlandse partijen zouden zes miljoen euro extra in het project pompen, om het inkomensverlies door de inkorting van het traject tot elders in de stad te compenseren.

Maar dat er een akkoord is in het aanslepende dossier van de Spartacustram, is voor Weyts voorbarig. Er waren intensieve onderhandelingen met de Nederlandse collega's, stelt hij. "Ik ging er evenwel van uit dat zulke gesprekken en de resultaten ervan, vertrouwelijk zijn en blijven tot op het moment van beslissing. Daarnaast moet ik erkennen dat de communicatie van vandaag het enkel heeft over één der scenario's die ik aan de Nederlanders heb voorgelegd. Ik ga niet nader in op de andere scenario's die ik heb aangediend, ik wens de vertrouwelijkheid immers te respecteren", aldus de mobiliteitsminister.

"Ik bespreek een en ander, vertrouwelijk, verder in de schoot van de regering en in overleg met de Nederlandse collega's", besluit Weyts.

Vorige week raakte nog een studie bekend over de verkorting met een kilometer - omdat Nederland niet zou willen investeren in de versteviging van een Maasbrug. Daardoor zou De Lijn haar jaarlijkse inkomsten met 633.367 euro zien dalen en zou de rendabiliteit verder onder druk komen te staan.

Vlaams Parlementslid Marino Keulen van Open Vld reageerde al tevreden op het Nederlandse voorstel. "Deze interessante piste maakt een doorbraak in het dossier op korte termijn mogelijk."