Weg met extra subsidies: "Duizenden dienstenchequejobs bedreigd"

Het kabinet-Homans onderzoekt momenteel wat er moet gebeuren.
PHOTO_NEWS Het kabinet-Homans onderzoekt momenteel wat er moet gebeuren.
Heel wat dienstenchequebedrijven moeten het plots doen zonder extra subsidies voor kwetsbare werknemers. Die centen mogen van Europa niet gecumuleerd worden met de dienstencheques. De sector schat dat er daardoor 3.000 tot 6.000 jobs bedreigd zijn, zo schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Veel dienstenchequebedrijven worden niet alleen ondersteund via de dienstencheques, maar ook via zogenaamde SINE-middelen (sociale inschakelingseconomie). Daarmee kunnen die organisaties laaggeschoolden, alleenstaande moeders zonder netwerk, mensen die minder begaafd zijn of die de taal niet goed beheersen, begeleiden.

Dat geld kwam vóór de zesde staatshervorming van het federale niveau, maar is nu overgedragen naar de regio's. Maar dat blijkt nu problematisch te zijn voor de uitkering van die middelen. Europa ziet de dienstencheques én het SINE-geld namelijk als een ongeoorloofde cumulatie van subsidies (zogenaamde 'overcompensatie'), zo meldt het kabinet van minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA).

Dienstenchequebedrijven die nog zo'n SINE-erkenning hebben - die loopt over vier jaar - blijven die voorlopig behouden. Maar poetshulpfirma's die een nieuwe moeten aanvragen, of een verlenging nodig hebben, krijgen dezer dagen nul op het rekest. Daardoor dreigen heel wat bedrijven in de problemen te komen. De sector schat het aantal bedreigde jobs op 3.000 à 6.000.

Poetshulpfirma's die hun SINE-erkenning moeten verlengen, krijgen dezer dagen nul op het rekest

Besparen

Bij de Vlaamse koepel lokale diensteneconomie heerst dan ook verontwaardiging, omdat er geen overgangsmaatregelen zijn aangekondigd. "We hebben aan minister Homans gevraagd om eens uit te rekenen op hoeveel jobs het afschaffen van die subsidies impact zou hebben, maar die analyse is er nog altijd niet. Hoe kun je nu zulke beslissingen nemen als je dat niet eens weet?", klinkt het in de Concentra-kranten. "De Vlaamse regering hoopt zo'n 30 miljoen te besparen, dat is het enige dat ze wel hebben berekend."

Op het kabinet van Homans wachten ze nog op de impactanalyse. "In Denemarken is er iets soortgelijks gebeurd en Europa heeft de overheid daar verplicht alle bedragen die ze in dit kader had gespendeerd, van de bedrijven terug te vorderen", zo vertelde Homans vorige maand nog in de Vlaamse parlementscommissie voor Sociale Economie. "Dat lijkt me niet echt goed om het voortbestaan van deze belangrijke vorm van tewerkstelling te waarborgen."

Het kabinet onderzoekt momenteel of de SINE-middelen in de bestaande Vlaamse maatregelen van het Maatwerkdecreet en de lokale diensteneconomie (LDE) geïntegreerd kunnen of moeten worden.

'De Vlaamse regering hoopt zo'n 30 miljoen te besparen, dat is het enige dat ze wel hebben berekend'

Jan Van Passel, Vlaamse koepel lokale diensteneconomie

Moeilijk te rijmen

"De starre houding van minister Homans om geen oplossing te zoeken en niet te luisteren naar concrete voorstellen, zet 6.000 jobs op de helling. Jobs van mensen die net een extra steuntje nodig hebben om op de arbeidsmarkt te geraken en vandaag geen alternatief hebben", reageert Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) in een persbericht.

"De grote vraag is: kan de minister vermijden dat deze jobs verloren gaan? En het antwoord daarop is zeer duidelijk ja. We vragen aan de minister dat ze met oplossingen komt in plaats van met problemen die duizenden jobs doen sneuvelen." Sp.a zegt zelf een aantal oplossingen voor te zullen leggen in het parlement.

"Als deze regering zegt dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt moeten zijn en komen, dan is het moeilijk te rijmen dat minister Homans net het omgekeerde beleid voert."

'De starre houding van minister Homans zet 6.000 jobs op de helling'

Rob Beenders, sp.a