Wateroverlast in ruim 300 gemeenten als ramp erkend

BELGA

Het Staatsblad heeft vandaag de lijst gepubliceerd met alle gemeenten waar de overstromingen van half november als natuurramp erkend worden. Het gaat om ruim 300 Belgische gemeenten, waar bedrijven nu in bepaalde gevallen een aanvraag kunnen indienen voor een schadevergoeding uit het federale rampenfonds. Schade bij particulieren valt steeds onder de gewone brandverzekering.
 
Gezien de "omvangrijke schade" van minstens 50 miljoen euro en het uitzonderlijke karakter, besliste de federale regering de wateroverlast in zo'n 315 Belgische gemeenten te erkennen als ramp. Ruim twee derde bevindt zich in Vlaanderen, met Antwerpen (56) en Oost-Vlaanderen (54) als uitschieters. In Wallonië telt Henegouwen veruit de meeste getroffen gemeenten (34). (belga/eb)