Wat moet je doen bij een kernramp?

De kerncentrale van Doel
EPA De kerncentrale van Doel
Het is na deze ochtend duidelijk dat er geen link is tussen de vermoorde nucleaire bewaker en het terreuronderzoek. Maar het bericht heeft veel mensen wel aan het denken gezet. Wat moet je doen als terroristen wél een kerncentrale viseren?

De overheid en de uitbaters van nucleaire sites werken hard om kerncentrales veilig te houden en als er zich een noodsituatie voordoet, zal de uitbater de situatie zo snel als mogelijk onder controle brengen op technisch vlak. De overheid zal bovendien alles in het werk stellen om de bevolking en het leefmilieu te beschermen. Maar ook als individu kan je jezelf beschermen.

De belangrijkste nucleaire risicogebieden in ons land zijn de kerncentrale van Doel en Tihange. Ook het studiecentrum voor Kernenergie in Mol-Dessel en het Nationaal Instituut voor Radioelementen in Fleurus zijn risicozones.

nucleairrisico.be

Schuilen

Om blootstelling aan radioactief materiaal te vermijden en om bestraling en besmetting te voorkomen, schuil je best bij een nucleair incident. Begeef je naar een centrale ruimte van een gebouw, sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit.

Indien mogelijk: verzamel het hoogst noodzakelijke (identiteitskaart, geld...).  Zorg er bovendien eerst voor dat je veilig bent. Als dat mogelijk is, kan je andere personen helpen, maar breng uw eigen veiligheid niet in het gedrang.

nucleairrisico.be

Drank en voedsel

Als je je eenmaal in veiligheid hebt gebracht, is het belangrijk om niet nodeloos de hulpdiensten op te bellen, zodat de dringende zorgverlening niet geremd wordt. Zorg ook voor voldoende drank en voedsel, warme kledij, dekens, zaklamp... Zorg er ook voor dat je te allen tijde de berichtgevingen over de ramp kan volgen.

Jodium

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Het kan via de luchtwegen of besmet voedsel in het lichaam terechtkomen. De schildklier slaat jodium op tot ze ermee verzadigd is en zorgt op die manier voor een bestraling van binnen uit. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op kanker en andere aandoeningen aanzienlijk toe. Door uw schildklier te verzadigen met het niet-radioactieve jodium in de tabletten, verhinder je dat je lichaam radioactief jodium opneemt.

Jodiumtabletten bieden helaas geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Tegen die stoffen bescherm je je best door tijdig te schuilen. Neem de tabletten enkel wanneer de overheid dat aanbeveelt. De tabletten bieden bescherming voor 24 uur.

nucleairrisico.be

Geen link

We willen benadrukken dat er vooralsnog geen enkele link is tussen de terreurdreiging en de kerncentrales. Maar mocht je je zorgen maken over wat je moet doen bij een eventuele aanval op een nucleaire site, dan volg je best de bovenstaande raadgevingen op.