Defensie

Gesponsorde inhoud

Wat doet ons Belgische leger in het buitenland?

Defensie – DG StratCom

Het beeld van gewapende militairen in en rond onze trein- en metrostations, luchthavens en andere openbare gebouwen doet ons niet langer verslikken in onze caffè latte. Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek leek hun aanwezigheid volkomen gerechtvaardigd. Maar wat doet ons Belgische leger in hemelsnaam in de Baltische staten, Afghanistan, Mali, Irak of Niger?

Na de aanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo en muziektempel Bataclan in Parijs, en de aanslagen in Zaventem en Brussel begonnen de militairen aan hun bewakingsopdrachten. Eerst ging het vooral om paracommando’s, later om soldaten uit alle lagen van Defensie. Opmerkelijk was hoe snel we gewoon raakten aan gewapende militairen in het straatbeeld. We begrijpen maar al te goed dat ze ons beschermen tegen mogelijke terroristische dreiging. Maar als we in het journaal beelden voorbij zien flitsen van onze Landcomponent in Mali, Belgische F-16’s die over de Baltische staten vliegen en onze vloot in West-Afrikaanse wateren, weten we het even niet meer: wat doet ons leger daar? Waarom is de aanwezigheid van onze militairen daar vereist?

Dreiging van buitenaf
Het zijn meer dan terechte vragen in een tijd waarin onze landsgrenzen niet onmiddellijk bedreigd worden. Toch heeft ons land alle baat bij vrede, stabiliteit en veiligheid. Een voorbeeld: in Mali helpt ons land om plaatselijke strijdkrachten op te leiden. Het Malinese leger levert immers samen met internationale partners een harde strijd tegen extremisme, om te vermijden dat er een nieuwe Islamitische Staat ontstaat in de Sahel. Ons land draagt ook actief bij aan Europese operaties voor piraterijbestrijding ter hoogte van de Afrikaanse kusten, en beveiligt zo mee de economisch gezonde maritieme aanvoerlijnen in deze regio. Niet alleen burgerschepen die met levensmiddelen richting Suez kanaal varen worden beschermd, ook onze zeeroutes worden gevrijwaard. 

Lees verder onder de foto

Defensie – DG StratCom

Dat onze economie voor meer dan 90 procent afhangt van deze vaarroutes zien we niet altijd in. In het Midden-Oosten werden Belgische F-16’s ingezet die luchtsteun boden aan grondtroepen en doelwitten van Islamitische Staat (IS) aanvielen. Op die manier poogt Defensie niet alleen om van deze regio een veiligere plek te maken, maar wil het ook een mogelijke terroristische dreiging voor Europa in de kiem smoren. In de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen stelt Defensie samen met onze NAVO-partners alles in het werk om de bevolking te vrijwaren van Russische dreiging. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe belangrijk het is om een sterk eigen leger te hebben en hoe uiteenlopend de taken van Defensie zijn.

Lees verder onder de foto

Defensie – DG StratCom

Meer dan 70 jaar vrede
De grootvaders en grootmoeders van vandaag hebben zelf geen oorlog meegemaakt, ze kennen enkel de verhalen van hun eigen ouders en grootouders. Na meer dan zeventig jaar vrede in ons land is veiligheid voor ons zo vanzelfsprekend geworden dat je je afvraagt wat de waarde van onze Belgische Defensie is. Als militairen oorlogsmunitie opruimen, reddingsacties uitvoeren voor de kust of terrorisme bestrijden vinden we dat evident. Voor activiteiten die eerder indirect impact hebben op onze veiligheid kunnen we minder begrip opbrengen.

Ook al lijkt het niet altijd even zonneklaar waarom Belgische militairen in het buitenland in actie komen, toch staat het buiten kijf dat we baat hebben bij een legermacht die onze belangen behartigt en vrede, veiligheid en toekomstperspectief hoog in het vaandel draagt. We hebben de plicht om ons land, dat economisch welvarend én veilig is, te verdedigen en een stabiele veiligheidsomgeving wereldwijd is daarbij van kapitaal belang.

Veilige wereld
Gemiddeld duizend Belgische militairen worden op dit moment wereldwijd ingezet, meestal in samenwerking met andere internationale partners. Defensie staat immers niet alleen voor vredesondersteunende en vredesopleggende, maar ook voor humanitaire operaties. Onze militairen zijn professionele bruggenbouwers die zowel ingrijpen bij conflicten, helpen bij rampen als de rust doen terugkeren.
In landen waar burgeroorlogen zijn, een democratisch bestuur niet bestaat, de economische middelen beperkt zijn of mensenrechten geschonden worden, treedt de Belgische Defensie op. De toestand in die landen, hoe dicht of ver ze ook van ons vandaan liggen, sijpelt immers ook door tot in onze samenleving. Hoe sneller de veiligheid en welvaart daar hersteld wordt, hoe beter ook voor ons land. Onze welvaart en hoge levensstandaard zijn immers afhankelijk van een veilige ‘open wereld’. Momenteel draagt België bij tot een betere veiligheidssituatie in Mali, het Midden-Oosten en de Baltische Staten. Door die toegenomen veiligheid is de lokale bevolking minder geneigd haar land te ontvluchten, waardoor de vluchtelingenstroom naar Europa en ons land wordt afgeremd. We hebben dus baat bij Defensie in al haar gedaantes, want iedereen heeft recht op vrede en veiligheid.

Defensie – DG StratCom4 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Murto Duyke

  Dat is het, respect, daar dient defensie voor se, 90% om de belangen en veiligheid van hun eigen staat te vrijwaren. De resterende 10% voor andere doelen. Ook als het nadelig is voor andere staten. Grensoverschrijdende Operaties horen hierbij. NOTA: Deze regel geldt voor iedere staat.

 • Louis Roux

  God zij dank,nog eens een positief verhaal. Wat een verademing in deze tijd van sensatie. Proficiat aan onze mannen en vrouwen van defensie,

 • Freddy Wouters

  Goed artikel persdienst Defensie. To the point. Dat is defensie, niet meer en niet minder. Heb respect voor de gasten ze verdienen het.

 • Walter Wouters

  Zeer goede voorstelling van defensie, terwijl in Blankenberge de meeste inwoners van de stad en de bugemeester tegen defensie zijn...... en zeker tegen veteranen ik maak dit dagelijks mee, het zijn enkel de immo-kantoren en de zelfstandigen die tellen.....