VN: "Regering én rebellen plegen oorlogsmisdaden"

Een rebellenstrijder in Aleppo. Rebellen hebben mensen geëxecuteerd, in gijzeling genomen en burgers in woonwijken onder vuur genomen.
AFP Een rebellenstrijder in Aleppo. Rebellen hebben mensen geëxecuteerd, in gijzeling genomen en burgers in woonwijken onder vuur genomen.
Regering en rebellen plegen in Syrië op grote schaal oorlogsmisdaden. Dit is de conclusie van een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties onder leiding van de Braziliaan Paulo Pinheiro.

De mensenrechtencommissie stelt dat van half mei tot half juli regeringstroepen onder meer ziekenhuizen hebben gebombardeerd en slachtingen onder burgers hebben aangericht.

Schendingen internationaal recht
Rebellen hebben mensen geëxecuteerd, in gijzeling genomen en burgers in woonwijken onder vuur genomen. De daders, aan beide zijden, schenden op grote schaal het internationaal recht en vrezen totaal niet dat ze rekenschap moeten afleggen voor hun misdaden.

Chemische wapens "vooral door regime gebruikt"
De onafhankelijke onderzoekers stellen dat ze meldingen kregen over het gebruik van chemische wapens "vooral door regeringstroepen".

"Met het bewijs dat we ter beschikking hebben, is het onmogelijk conclusies te trekken over de chemische middelen die werden ingezet, hoe dat is gebeurd of door wie. Het onderzoek gaat door", klinkt het in het rapport.

Een team van twintig onderzoekers nam 258 interviews af met vluchtelingen, deserteurs en anderen in de regio en in Genève, onder meer via Skype. Ondanks herhaalde verzoeken werden ze niet in Syrië toegelaten.

Stoppen met wapentranfers
In het rapport pleit de commissie tot slot voor een politieke oplossing voor de burgeroorlog in Syrië en worden andere staten opgeroepen "te stoppen met wapentransfers gezien het risico groot is dat die zullen worden ingezet om het internationale recht te schenden".

Het regeringsleger heeft in Syrië de afgelopen maanden met succes aanvallen uitgevoerd om de belangrijkste gebieden van het land onder controle te krijgen. De rebellen worden ondertussen steeds extremistischer, constateerde de onderzoekscommissie voorts.

De commissie heeft in tussen midden mei en midden juli een verheviging van de strijd gezien. Daarbij hebben de strijdkrachten het belangrijkste deel van het land weer onder hun controle gebracht, inclusief alle steden en economisch productieve gebieden van betekenis, met uitzondering van Aleppo.