Ga naar de mobiele website
^ Top

Vlaanderen voert strengere regels voor Airbnb in

Photo News
Wie via Airbnb zijn appartement of woning wil aanbieden, moet vanaf 1 april voldoen aan de nieuwe Vlaamse regelgeving. Dat vernam De Tijd. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) legde net voor het kerstreces de nieuwe veiligheidsnormen voor aanbieders van commerciële overnachtingen vast.

Particulieren die sporadisch online een bed aanbieden moeten een brandveiligheidsattest voorleggen. Airbnb-accommodaties dienen uitgerust te worden met een brandblusapparaat, rookdetectors, een veiligheidsplannetje en brandinstructies in vier talen. De woning moet ook twee evacuatieroutes tellen. In de meeste gevallen geldt een raam aan de straatkant als een valabele brandroute.

Registratie

Airbnb-uitbaters moeten zich registreren, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert administratieve boetes tussen 250 en 25.000 euro.

Toch is het niet Weyts' bedoeling om meteen zwaar te sanctioneren. "Er komt een overgangsperiode voor wie zich voor 1 april registreert. Ze zullen nog niet onmiddellijk alle nodige documenten moeten voorleggen. De bedoeling is ook dat de controleurs vooral een coachende rol aannemen en niet gaan neuzelen over details."

Ondertussen willen ook verschillende steden maatregelen nemen tegen Airbnb, aldus De Standaard en Het Nieuwsblad. Zo wil Gent dat huizen en flats slechts 60 dagen per jaar volledig verhuurd kunnen worden via Airbnb, en dat de site de beperking zelf moet controleren.

Ook in het Waals Gewest gaan er binnenkort strengere regels in voor Airbnb-accommodatie. Vanaf Nieuwjaar moeten de uitbaters zich online registreren bij het commissariaat-generaal voor toerisme, en moeten ze voldoen aan een reeks voorwaarden voor brandveiligheid, verzekering en hygiëne. Er komt net als in Vlaanderen eerst een overgangsperiode waarin uitbaters zich kunnen aanpassen aan de nieuwe regelgeving, zegt Waals minister van Toerisme René Collin.

In Brussel zijn al sinds het voorjaar strengere regels voor AirBnB-accommodatie van kracht. Sinds halverwege november wordt actief gecontroleerd of de uitbaters inderdaad aan die voorwaarden voldoen, zegt het kabinet van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest. Daaruit is alvast gebleken dat niet alle accommodatie in orde is. "Sancties zijn er nog niet geweest, maar we hebben enkele uitbaters wel gewaarschuwd", zegt het kabinet-Vervoort.Meld een bug