Vier onderwijskoepels pleiten samen voor loopbaanpact

BELGA
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft een brief gekregen van vier onderwijskoepels, waarin die gezamenlijk pleiten voor het loopbaanpact. Daarover wordt al sinds oktober onderhandeld, maar de vakbonden liggen dwars.

Het is ongebruikelijk dat vier onderwijsverstrekkers een gezamenlijk standpunt sturen naar de minister. Maar het uitblijven van een akkoord over het loopbaanpact, dat de carrière van leerkrachten aantrekkelijker moet maken, heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs, het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten, en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen nu samen aan het schrijven gezet. Zij bepleiten onder meer dat de opdracht van een leraar niet langer in lesuren uitgedrukt wordt, maar in werkuren. Wat nu bijvoorbeeld geldt als 20 uur per week, zouden er dan 38 worden. En ze willen ook dat vastbenoemde leerkrachten niet langer aan één school, maar aan een schoolbestuur zijn verbonden. Zo kunnen ze volgens de koepels sneller aan voldoende lesuren geraken. De vakbonden staan echter huiverachtig tegen zoveel flexibiliteit. Zij vrezen dat een leraar tot veel te veel verplaatsingen gedwongen kan worden.

Bij Crevits (CD&V), die het loopbaanpact eind vorig schooljaar al afgerond wilde hebben, valt te horen dat de gesprekken deze maand opnieuw van start gaan. Grootste probleem is dat de onderwijsvakbonden een akkoord afhankelijk stellen van de federale pensioenhervorming. Als die de leraren tot financiële inleveringen dwingt, willen de bonden zich niet achter een loopbaanpact scharen.