Veilige zones in Syrië van kracht, maar oppositie is bezorgd

De Russische vice-minister van defensie Alexander Fomin
AP De Russische vice-minister van defensie Alexander Fomin
In Syrië zijn om middernacht (23 uur Belgische tijd) de veilige zones van kracht gegaan, een gevolg van het akkoord dat Rusland, Turkije en Iran sloten. De Syrische oppositie zegt bezorgd te zijn.

Volgens het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrische Observatorium voor de mensenrechten (SOHR) werden sinds de inwerkingtreding van het akkoord nog geen schendingen vastgesteld. "Kort na middernacht was het in alle in het akkoord vermelde gebieden rustig", zei SOHR-directeur Rami Abdel Rahmane.

Het akkoord tussen Rusland en Iran, bondgenoten van de regering van Bashar al-Assad, en Turkije, dat rebellen steunt, voorziet vier zones in Syrische rebellengebieden die moeten dienstdoen als 'safe havens' voor vluchtende burgers. Zowel regeringstroepen als gewapende oppositiegroeperingen mogen er geen wapens gebruiken. De bedoeling is om een duurzaam staakt-het-vuren te realiseren in verschillende regio's.

Humanitaire situatie
De drie landen hopen ook de rampzalige humanitaire situatie in Syrië te verbeteren en het politieke proces te bevorderen. De Verenigde Staten en de Syrische oppositie werden niet betrokken bij de onderhandelingen over de veilige zones.

Het onderhandelingscomité voor de Syrische oppositie liet vrijdag weten bezorgd te zijn over de dubbelzinnigheid van het akkoord, "dat zonder het Syrische volk werd gesloten, niet de noodzakelijke garanties biedt en controlemechanismen mist".

De oorlog in Syrië duurt al zes jaar en eiste al meer dan 320.000 mensenlevens.