VBO-topman: "Als je sommigen bezig hoort, lijkt het wel alsof iedereen een zwaar beroep heeft"

Photo News
Naar aanleiding van het debat rond zware beroepen - dat volop aan de gang is in functie van de pensioenhervormingen - schreef directeur-generaal Bart Buysse van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) een opiniestuk voor HLN.be.

Zwaar werk?
Als je sommigen bezig hoort, lijkt het wel alsof iedereen een zwaar beroep heeft. Zij willen liefst een zo ruim mogelijke lijst van 'zwaar werk'. Alle beroepen hebben wel een fysiek of mentaal aspect dat het werk voor bepaalde mensen zwaarder maakt. Dit op zich kan geen reden zijn voor vervroegd pensioen.

Geen vage criteria die niet meetbaar zijn
De hervormingen moeten ons pensioensysteem betaalbaar houden. Indien een regeling wordt uitgewerkt, moet die uitzonderlijk blijven én moeten we haarfijn weten waar ze begint, maar ook waar ze eindigt. Dus: niet iedereen een zwaar beroep, niet de deur open zetten met vage criteria waaraan elk beroep kan beantwoorden, geen regeling op basis van elementen die niet meetbaar zijn. Wel een strikte regeling op basis van onbetwistbare wetenschappelijke elementen. Die mag geen bijkomende administratieve of andere lasten scheppen voor werkgevers.

Perceptie verschilt van persoon tot persoon
De perceptie van 'zwaar' werk verschilt sterk van persoon tot persoon en naargelang van het statuut of de context waarin men werkt. Hoe komt het dat wat zwaar is voor de ene, dat niet is voor een ander? Hoe komt het dat sommige werkenden niet langer meekunnen, terwijl gepensioneerden actiever zijn en meer gaan bijklussen dan ooit? Veel hangt af van je persoonlijke beleving en referentiekader. En laten we vooral de positieve rol van 'werk' niet vergeten. Belangrijk als we willen dat mensen aan de slag willen blijven.

Verandering van spijs doet eten
Als je je beroep te zwaar of te weinig uitdagend vindt, kan je je altijd heroriënteren. Verschillende mensen in mijn omgeving veranderden van job, maar ook van sector en statuut. Een onderhoudstechnicus kan een praktijkleerkracht worden in het onderwijs of in het magazijn van een onderneming gaan werken. Een zelfstandige kan kiezen voor een job in de privé- of openbare sector. Heel wat mensen kiezen ervoor om met hun kennis en ervaring freelance aan de slag te gaan, of zetten hun hobby of droom om in een professionele activiteit in bij- of hoofdberoep.

Zelf willen en durven
Misschien moeten meer mensen proeven van hoe het anders kan en de sprong durven wagen. Het verruimt de blik en geeft boeiende nieuwe uitdagingen en ervaringen. Maatregelen die mobiliteit bevorderen, kunnen dit faciliteren en versterken. Maar net zoals de bedrijven, moeten ook werkenden niet wachten tot de overheid alles in hun plaats regelt. Wie verandering wil, moet ook zelf willen en durven veranderen.

Ruimer kader
Laten we tot slot het ruimer kader niet vergeten: preventie, welzijn op het werk, het feit dat de zwaarheid van het beroep al in aanmerking wordt genomen in andere regelingen (landingsbanen, brugpensioen) en dus niet zomaar nóg eens in aanmerking kan genomen worden.