Unicef: kindvriendelijk terugkeerbeleid schiet tekort

AFP
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen genieten in België een relatief grote bescherming, in vergelijking met andere EU-landen. Unicef besluit uit recente verklaringen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat ze in de toekomst nog betere bescherming kunnen genieten. Toch ziet de kinderrechtenorganisatie ook nog "significante uitdagingen" in eigen land. In de rest van Europa is de problematiek prangender. "Het beleid van de meeste Europese landen schiet tekort", zegt Unicef, dat pleit voor een kindvriendelijk terugkeerbeleid dat in overeenstemming is met de Rechten van het Kind.

De organisatie vreest dat de vraag om meer terugkeermogelijkheden in de nabije toekomst weer aan bod zal komen, vanwege de grote toestroom van asielzoekende kinderen in 2014. "In hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om kinderen te kunnen terugsturen is geprobeerd institutionele opvangcentra op te zetten", klinkt het. Er wordt gewezen op initiatieven van onder meer Nederland en Groot-Brittannië in Congo en Afghanistan. "Het is van belang dat, wanneer overgegaan wordt tot nieuwe terugkeerinitiatieven, dit met meer zorg voor de kinderen gebeurt", aldus Unicef. Uit het rapport "Children's rights in return policy and practice", dat maandag gepubliceerd wordt, blijkt dat "het beleid de nodige garanties om deze aanpak door te zetten, ontbeert".

Voor er opnieuw alleenreizende kinderen teruggestuurd worden, moeten de Europese landen "nu een beleid bepalen dat overeenkomt met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale verdragen", besluit Unicef.

De VN-organisatie kant zich er niet tegen om in België te praten over een terugkeer, "zolang dit maar kadert binnen een zoektocht naar de beste oplossing voor het betrokken kind". Daarnaast zegt Unicef ook "diep bezorgd" te zijn over andere maatregelen die een stap achteruit betekenen voor migrerende kinderen, zoals de terugkeer van kinderen in gesloten instellingen.