Unicef: "Bijna 50 miljoen kinderen wereldwijd op de vlucht"

Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. De bescherming van deze kinderen schiet in vele landen tekort en moet verbeterd worden. In een nieuw rapport beschrijft Unicef de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. Nieuwe gegevens schetsen een onthutsend beeld van het leven en de situatie van miljoenen kinderen en gezinnen, getroffen door gewelddadige conflicten.

Volgens het rapport van Unicef is de helft van alle vluchtelingen een kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan. "Voorts werden 28 miljoen kinderen uit hun huizen verdreven door binnenlands en grensoverschrijdend geweld en conflicten", zegt Anthony Lake, algemeen directeur van Unicef. "Onder hen zijn 10 miljoen vluchtelingenkinderen, 1 miljoen asielzoekers van wie de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd zijn in eigen land, met dringende behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen."

Daden
"Onuitwisbare beelden van kinderen op de vlucht schokken de wereld", benadrukt Lake. "Elk beeld, elk meisje of elke jongen, vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen in gevaar. Dit feit vereist van ons dat we onze bezorgdheid over het lot van deze individuele kinderen omzetten in daden voor al deze kinderen."

Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. "Velen lopen risico op misbruik en detentie omdat ze geen papieren hebben, een onzekere juridische status en er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip", legt Lake uit.

Onbegeleid
Voorts reizen steeds meer kinderen alleen. In 2015 vroegen meer dan 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. "Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik, onder meer door smokkelaars en mensenhandelaren", aldus de Unicef-directeur.

Unicef België is bezorgd over de eerbiediging van de rechten van kinderen die in ons land een asielaanvraag indienen. In 2015 werden er 12.100 asielaanvragen ingediend door kinderen (3.100 niet-begeleide minderjarigen).

Alternatieven voor detentie
"Er zijn heel weinig gegevens beschikbaar om het fenomeen van mensenhandel en uitbuiting van vluchtelingenkinderen te documenteren. Ondanks de alternatieven voor detentie die in 2008 geïmplementeerd werden en de wet van 2011 die tot doel heeft de opsluiting van kinderen in gesloten centra te verbieden, voorziet het regeerakkoord nog steeds de mogelijkheid om gezinnen met kinderen vast te houden. Procedures voor gezinshereniging zijn extreem lang. Dit verhoogt de blootstelling van kinderen aan talrijke risico's van geweld, misbruik en uitbuiting", aldus Unicef België.