Termont slaat mea culpa: "Onvoorzichtig geweest"

BELGA
De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) erkent in het verleden in contacten met het bedrijfsleven "onvoorzichtig" te zijn geweest. Hij meent een inschattingsfout gemaakt te hebben in zijn contacten met Optima en Jeroen Piqueur en stelt zich ter beschikking van de deontologische commissie van de stad Gent. Dat verduidelijkte Termont op een persconferentie in het stadhuis.

Termont brengt alle contacten die hij de afgelopen vijftien jaar met Optima en Jeroen Piqueur had in kaart en maakt dat dossier (allicht maandag al) over aan de deontologische commissie van de stad Gent. Die commissie staat onder voorzitterschap van een ere-vrederechter.

Het is aan die commissie om die informatie te toetsen aan de "Deontologische code voor lokale mandatarissen". Ze kan dan een dossier overmaken aan de gemeenteraad.

Geen klacht
Termont zal geen klacht indienen tegen onbekenden na verschillende artikels over zijn (vermeende) banden met Optima of Piqueur in de media, de afgelopen dagen. "In de voorbije weken ben ik persoonlijk aangepakt op basis van geruchten, insinuaties en roddels", zei Termont. "Dat raakt mij diep want ik sta 100 procent recht in mijn schoenen. Maar ik geeft toe dat ik in mijn reacties op de geruchten fouten heb gemaakt, die nieuwe vragen oproepen. Ik heb daarom even de tijd genomen om rustig na te denken en alles te overwegen."

Burgemeester Termont zegt dat er een zweem van belangenvermenging blijft hangen over zichzelf en de stad Gent met betrekking tot Optima. "De publieke opinie vraagt om die weg te halen. Dat is terecht, ik wil dat ook. Het beeld dat er nu is, staat in schril contrast tot het werk van onze mandatarissen die elke dag het beste van zichzelf geven."

Voorbeeldfunctie
Termont benadrukt dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie als burgemeester. "En ik erken dat ik in de contacten met het bedrijfsleven in het kader van mijn opdrachten als burgemeester en vroeger als schepen van Economische Ontwikkeling onvoorzichtig ben geweest", aldus Termont. Hij benadrukte wel dat al zijn contacten met het bedrijfsleven er waren in functie van de stad Gent, nooit voor private doeleinden. "Maar ik erken dag de manier waarop ik met Jeroen Piqueur en Optima ben omgegaan, aanleiding geeft tot twijfels over mijn integriteit. Ik heb daarbij een inschattingsfout gemaakt: het is niet omdat het goed is voor de stad Gent en het wettelijk is, dat het daarom ook voldoet aan de deontologische standaarden waaraan ik mij als burgemeester moet houden."

Termont meent geen wettelijke fouten gemaakt te hebben. "Er zijn deontologische fouten gemaakt bekeken vanuit een moderne visie hoe een socialistische burgemeester zich moet gedragen", verklaarde hij.

BELGA

"Ik erken dat ik in de contacten met het bedrijfsleven in het kader van mijn opdrachten als burgemeester en vroeger als schepen van Economische Ontwikkeling onvoorzichtig ben geweest."

Burgemeester Termont
BELGA

Wat met Geert Versnick en anderen?

Zowel kartelpartner Groen als coalitiepartner Open Vld vinden de commissie een goed signaal. "Wij vinden dat alles nu op tafel moet komen", reageert de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen). "In die zin is het een juist signaal. Wij gaan in die deontologische commissie ons werk doen, ik denk dat dit belangrijk is naast een parlementaire onderzoekscommissie of het onderzoek van het parket."

"Dit is wijs voor alles en iedereen", reageert Open Vld-schepen Christophe Peeters. "De deontologische commissie kan nu in alle rust op basis van feiten en cijfers een oordeel vellen. In het verleden heeft de commissie al bewezen dat het kan. Ik heb er echt vertrouwen in en wil enkel maar oordelen op basis van het rapport dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd."

Groen hoopt dat gemeenteraadslid Geert Versnick (Open Vld), die eergisteren ontslag nam als bestuurder van Optima Group en Land Invest Group, dezelfde stap zet als Termont. "Ik denk dat iedereen die in deze zaak genoemd is of zou kunnen genoemd worden, dat ook beter doet. Sinds 2013 zijn wij in dit bestuur en we hebben altijd hard gewaakt over vastgoedprojecten en mogelijke belangenvermenging, in het verleden zijn we daar ook altijd zeer streng over geweest, het zou raar zijn om dat nu overboord te gooien." Peeters spreekt zich er niet over uit: "Ik denk dat iedereen voor zichzelf zijn deontologie moet vastleggen."

Gevraagd om een reactie op wat Groen denkt, zegt raadslid Geert Versnick (Open Vld): "Ik neem kennis van het feit dat burgemeester Termont dat doet. Ik wil weten wat zijn motieven zijn en waarop hij zich baseert en ga me er daarna over beraden."

Geert Versnick
BELGA Geert Versnick