Tegenstanders kernwapens noemen Hiroshima-toespraak Obama "ontgoochelend"

Heerlijke retoriek, maar inhoudsloos. In die bewoordingen hebben tegenstanders van kernwapens "ontgoocheld" gereageerd op de toespraak die VS-president Barack Obama in Hiroshima heeft gehouden. Obama heeft geen enkel concreet initiatief tegen nucleaire wapens aangekondigd, zo stelde de in Genève zetelende Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN) vast. Tot de ICAN behoren organisaties uit meer dan zestig landen, die ijveren voor het afschaffen van alle atoomwapens.

Bij het begin van zijn eerste legislatuur had Obama met een toespraak in Praag nog (valse) hoop gewekt op een doorbraak in het verminderen van kernwapens. Op die retoriek volgden geen acties. Zeker op het vlak van nucleaire ontwapening eindigt Obama's achtjarige ambtstijd met een troosteloze balans, aldus ICAN in een mededeling.

De balans is zelfs negatief. "Onder zijn leiding hebben de Verenigde Staten het kleinste aantal kernkoppen sedert het einde van de Koude Oorlog ontmanteld". In plaats daarvan gaf Obama zijn fiat aan "een enorm moderniseringsprogramma", waarbij meer dan een miljard dollar wordt aangewend voor het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kernwapens".

Dat Obama besloot om Hiroshima te bezoeken, was "moedig". Zijn toespraak en zijn niet uitgesproken verontschuldigingen waren dat niet.