Steeds meer dealende bodybuilders in ons land

thinkstock
Belgische bodybuilders verkopen zelf steeds vaker illegale steroïden. Daarmee financieren ze hun eigen steroïdengebruik en behouden ze hun sociale status binnen het milieu.

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham analyseerden zestig strafzaken en interviewden tientallen mensen uit het bodybuilderscircuit in België en Nederland.

Het onderzoek wees uit dat dealers voornamelijk de wet overtraden om zelf hun gebruik te financieren en dat de meesten steroïden even normaal vonden als proteïnepoeders of energierepen.

"In de gym ken je altijd een of meerdere mensen die verkopen. De meesten gebruiken het ook zelf, en als je hen op de juiste manier benadert, zijn ze altijd bereid om zelf te verkopen", getuigt een dealer. "Misschien dat ze dat nog nooit eerder hebben gedaan, maar als je het hen vraagt, dan stemmen ze daar bijna automatisch mee in."

Het onderzoek biedt goede tips voor de overheden en antidopingagentschappen. Die diensten gingen er in het verleden van uit dat de verkoop voornamelijk door bendes gebeurde. Nu blijkt dat het vooral om individuen gaat die hun eigen gebruik willen bekostigen en hun sociale status willen verhogen.