Slachtoffers gewelddaden en familie krijgen meer bijstand

REUTERS
De Kamer heeft unaniem een wetsvoorstel van de MR goedgekeurd dat de financiële hulp verhoogt aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waaronder terroristische aanslagen.

De wettekst verhoogt de plafonds. De hoofdhulp gaat van 62.000 naar 125.000 euro, terwijl de noodhulp toeneemt van 15.000 naar 30.000 euro. Die verhoogde tussenkomst moet voor de slachtoffer de periode tot aan het proces helpen overbruggen.

Een slachtoffer zal niet langer een strafrechtelijke procedure moeten opstarten alvorens om bijstand te vragen. Het zal zich rechtstreeks tot de commissie voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen richten. De wet zal van toepassing zijn voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart.

Er komt ook een breder toepassingsveld. Voortaan kunnen ook familieleden bijstand krijgen, zelfs als het slachtoffer niet overleden is. Tot nu toe gold dat enkel voor familie van een overleden persoon, van een minderjarige of van iemand die meer dan een jaar vermist is.