Rodin in Parijs

Met een topexpo waarop meer dan 200 werken te zien zijn, brengt het Parijse Grand Palais hulde aan de bekende beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1917). Hij overleed honderd jaar geleden en wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne beeldhouwkunst, al werd hij liefst driemaal afgewezen door de Parijse kunstacademie. Zijn impressionistische werk veroorzaakte een schok van vernieuwing, want hij toonde de menselijke figuur op een 'ongehoorde' manier: natuurgetrouw en levendig gemodelleerd. De bekendste werken die je er kan zien, 'De Denker' en 'De Kus', maken deel uit van de beeldengroep 'Porte de l'Enfer'. 'De Kus' is geïnspireerd op een van zijn leerlingen: de beeldhouwster, Camille Claudel, met wie Rodin jarenlang een affaire had.