Renoveren naar BEN-niveau

Een BEN-woning is in ons klimaat meer aangewezen dan een passiefwoning.
Stessens Een BEN-woning is in ons klimaat meer aangewezen dan een passiefwoning.
Heel wat bouwbedrijven spitsen zich toe op bijna-energieneutraal of BEN-nieuwbouw. Nu de markt voor nieuwbouw stagneert, vestigt bouwbedrijf Stessens de aandacht op renovaties naar BEN-niveau. De overheid lanceerde er zopas een campagne rond: 'BENOveren' of 'beter renoveren'. "Vandaag is dat nog een aanbeveling, maar het ligt voor de hand dat dit op termijn de norm wordt," denkt Jelle Geerits van Stessens.

De EPB-regels - energieprestatie en binnenklimaat - doen bij velen een belletje rinkelen, waarna al vlug het begrip passiefwoning valt. Wat is het verschil met BEN?
Thomas De Feyter, EPB & technieken bij Stessens: "Waar bij een passiefwoning de focus hoofdzakelijk op de buitenschil ligt, legt BEN de nadruk op realistische isolatiediktes en performante technieken. Een BEN-woning is in ons Belgisch klimaat duidelijk meer aangewezen dan een passiefwoning. Anno 2017 dienen we de buitenschil al te laten voldoen aan de BEN-eisen. In de aanloop naar de BEN-verplichting in 2021, zullen de technieken een verdere evolutie ondergaan."

Waarom zou ik vandaag kiezen voor BEN?
Jelle Geerits, bestuurder Stessens: "BEN is uiteindelijk waar de EPB-regelgeving in 2021 zal uitkomen. Wij promoten BEN omdat in bouwtermen 2021 quasi overmorgen is. Wie toekomstgericht denkt, kiest nu voor BEN, omdat de betere energieprestaties gepaard aan de blijvend stijgende energieprijzen zich in het dagelijks gebruik van de woning positief laten opmerken."

Maar wat met de meerkost voor BEN tegenover de EPB-regelgeving?
De Feyter: "De basiskwaliteit zit in de isolatie van de buitenschil van de woning. De bijkomende investering voor technieken gaat steevast gepaard met het zoeken naar meerwaarde voor de bouwheer."

Geerits: "Passief laat zich niet terugverdienen in België, BEN wel. Wij doen zelfs nog beter dan BEN voorschrijft voor wat de isolatie betreft. Daarom doen we 20% extra voor vloeren en wanden en 10% meer voor dakisolatie. Dat resulteert in een minimale meerkost, maar met groot terugverdieneffect. Zo kan een kleiner en dus goedkoper type warmtepomp geïnstalleerd worden met bovendien een lager energieverbruik."

Klinkt als een sterk argument, maar ik moet het budget voor de volledige woning wel ophoesten op het bouwmoment.
De Feyter: "Het is ook mogelijk om 'BEN-klaar' te bouwen in plaats van volledig BEN. Zo kan je vloerverwarming eerst op een gasketel aansluiten, om pas later naar een warmtepomp over te gaan."

Een renovatie naar BEN-niveau kan het wooncomfort in grote mate verhogen en de energierekening drastisch verlagen.
Stessens Een renovatie naar BEN-niveau kan het wooncomfort in grote mate verhogen en de energierekening drastisch verlagen.

Hoe staan jullie tegenover het risico dat bouwinvesteringen worden ondermijnd door het gebruik of gedrag van de bewoners?
De Feyter: "Alle technieken vragen een specifieke aanpak, zo wordt gedacht. Het tegendeel is echter waar. We kiezen bewust voor systemen die 'fit-and-forget' zijn. Het ventilatiesysteem D bijvoorbeeld, is tegenwoordig erg intelligent: de bouwheer mag zijn ramen openen, een dampkap met afzuiging geeft geen beïnvloeding en in de zomer verzorgt het systeem D een afkoeleffect door 's nachts actief zoveel mogelijk frisse lucht naar binnen te brengen."

Jullie promoten ook BEN-renovatie?
Geerits: "Er is een vraag van bestaande klanten om hun woning te verbeteren en/of een geërfd pand op te waarderen. Ook hier hanteren wij een 'all-in' sleutel-op-de-deurformule met vaste prijsafspraken en coördinatie van onze teams voor de verschillende bouwspecialiteiten."

De Feyter: "De overheid startte onlangs met de promotie van de 'BENOvatie', wat de visie van BEN-bouwen vertaalt naar bestaande woningen. Net zoals bij nieuwbouw, kan een renovatie naar BEN-niveau het wooncomfort in grote mate verhogen, en uiteraard de energierekening drastisch verlagen. Dit gaat gepaard met werkzaamheden aan de volledige schil: het dak, de muren, de vloer, de deuren en de ramen dienen dezelfde waarden te halen als nieuwbouw. Een andere optie is het halen van een E-peil E60 en 100 kWh/m² als EPC-kengetal."

Geerits: "Waar 'BENOvatie' vandaag nog een aanbeveling is, ligt het voor de hand dat dit op termijn de norm wordt zoals vandaag de EPB-regels dat zijn voor nieuwbouw."

Info: www.energiesparen.be/BEN, www.energiesparen.be/ikBENOveer, www.stessens.be