Regering herbevestigt escorte Frans vliegdekschip: "Met terroristen praat je niet"

De federale ministerraad heeft "herbevestigd" dat het Belgische fregat Leopold I het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle zal escorteren en beschermen, ook tijdens mogelijke aanvallen tegen IS vanuit de Middellandse Zee. Voor België gaat het om een "zuiver defensieve operatie", onderstreepte Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) in de Kamer.

"De aanslagen van vorige vrijdag in Parijs hebben de situatie die voorzien was bij de initiële beslissing van de ministerraad grondig gewijzigd", verduidelijkte Vandeput. Zo heeft Frankrijk de strijd tegen IS na de aanslagen gevoelig opgevoerd en zal het wellicht ook vanop de Charles de Gaulle extra luchtaanvallen uitvoeren op IS-stellingen in Syrië.

Defensieve opdracht
Voor de Belgen verandert er de facto weinig. "Het gaat om een zuiver defensieve taak en houdt geenszins de inzet in van onze eigen troepen in of boven Syrisch grondgebied", onderstreepte de minister. Beschouw het als de verdediging van een luchthaven op zee, zo verwoordde hij het in de wandelgangen.

Concreet vertrok het Franse vliegdekschip onder Belgische begeleiding vanuit Toulon naar het gebied voor de kust van Syrië. Tegen begin volgend jaar zal de Charles de Gaulle doorvaren naar de Perzische Golf, waar het schip - zoals reeds lang afgesproken met de VS - een strategische positie zal innemen.

Kostprijs: 10 miljoen euro
Begin januari keren de Belgen terug. De kostprijs van de operatie bedraagt zowat 10 miljoen euro, gaf Vandeput nog mee. Ons land beschouwt de steun als "een concrete en onmiddellijke" invulling van de Franse vraag om steun in kader van artikel 42.7 van het Europees verdrag, zelfs al was de operatie al langer gepland.

'Met terroristen praat je niet. Morele plicht om hieraan bij te dragen'

Steven Vandeput (N-VA)
belga
BELGA
REUTERS