President Obama voorziet nog drie jaar oorlog tegen IS

Gezien het oorlogsmandaat van Bush tegen al-Qaida van kracht blijft, zal Obama zijn opvolger twee wereldwijde oorlogen doorgeven.
AP Gezien het oorlogsmandaat van Bush tegen al-Qaida van kracht blijft, zal Obama zijn opvolger twee wereldwijde oorlogen doorgeven.
De Amerikaanse president Barack Obama heeft het Congres een ontwerp van resolutie gestuurd die hem formeel ook een begrensde inzet van grondtroepen tegen de extremistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) toelaat. Tot een grondoorlog zal het niet komen, maar speciale eenheden kunnen wel ingezet worden als het echt nodig is. Obama voorziet dat de strijd tegen IS nog drie jaar zal duren.

Geen nieuwe grondoorlog

Het nieuwe plan moet geen voorstel zijn om een nieuwe grondoorlog te rechtvaardigenn, want die wil Obama kost wat kost vermijden: "De resolutie roept niet op tot het uitzetten van Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. Er komt geen nieuwe grondoorlog", zegt hij. De mogelijkheid om, indien nodig, speciale eenheden in te zetten, voorziet Obama wel. "Bijvoorbeeld wanneer IS-leiders ergens samenkomen en onze bondgenoten niet kunnen ingrijpen", zegt hij. Obama belooft de grondtroepen dan ook alleen in te zetten wanneer de veiligheid op het spel staat.

De toestemming voor de tweede wereldwijde oorlog "staat in contrast met de beperkingen die Obama zo graag benadrukt", zo stelt Micah Zenko van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. Het gaat dan met name over beperkingen die Obama aan een zogenaamde grondoorlog voorziet. Grondtroepen zouden enkel ingezet worden voor het ontzetten van neergehaalde piloten of het aanwijzingen van doelwitten voor luchtaanvallen.

"Politici omschrijven hun oorlogsbetrachtigen vaak met enige reserve, maar de mensen die de oorlog moeten uitvoeren willen geen beperkingen. Obama heeft iedereen in zijn administratie de facto de mogelijkheid gegeven om deze oorlog zonder restricties uit te voeren".

Drie jaar strijd

Voor de strijd tegen IS voorziet Obama voorlopig nog drie jaar, maar dat is geen eindlimiet. "Het is de bedoeling dat het Congres bij aanvang van het volgende presidentschap, de strategie herbekijkt", zegt hij. Obama wil voorkomen dat de strijd naar de volgende president moet worden doorgeschoven, maar zekerheid kan hij daar niet rond bieden: "De strijd kan korter, maar ook langer duren."

Onder het door Obama voorgestelde plan zal de oorlog tegen de terreurorganisatie zich ver buiten Irak en Syrië uitbreiden. Over hoe de strijd uiteindelijk zou aflopen, liet de president geen twijfel bestaan: "IS zal verliezen." Obama roept het door de Republikeinen gedomineerde Congres dan ook op "de wereld te laten zien dat wij vastberaden zijn om de bedreiging (van IS) tegen te gaan".

Ook groepen die banden hebben met IS

Net als het geval was met het oorlogsmandaat uit 2001 tegen al-Qaida zal ook het nieuwe mandaat tegen IS Obama en zijn opvolger de macht geven om groeperingen die banden hebben met IS in het vizier te nemen. Hoewel het ontwerpakkoord die geassocieerde groeperingen niet met naam noemt, wordt aangenomen dat het dan gaat om jihadistengroepen in Europa, Libië, Egypte, Afghanistan en Pakistan.

Tot nu toe baseert Obama zich op oorlogsvolmachten waarop zijn Republikeinse voorganger George Bush zich na de aanslagen van 09/11 had beroepen.

Ook nog oorlogsmandaat tegen al-Qaida

De verrechtvaardiging door het Congres voor de sinds zes maanden woedende oorlog tegen IS zal het oorlogsmandaat van George Bush tegen al-Qaida die sinds 9/11 aan de gang is niet schrappen. Dat zeiden bronnen binnen het Witte Huis. Dat betekent dat beide oorlogsmandaten samen zullen bestaan.

Toen hem werd gevraagd of het oorlogsmandaat tegen IS de deur opent naar een tweede wereldwijde oorlog tegen een schimmige vijand, antwoordde een congresmedewerker: "Absoluut".