Politiebaas De Bolle fel: "Niét gefaald in terreuronderzoek"

Politiebaas Catherine De Bolle bijt fel van zich af na de kritiek van het comité P op de antiterreurcel van de politie. In een rapport van meer dan 90 bladzijden weerlegt De Bolle die kritiek punt voor punt, en geeft ze het Comité P zelf een veeg uit de pan.

Het comité P moest van het parlement onderzoeken of de politie- en veiligheidsdiensten wel goed waren omgesprongen met informatie over de terroristen van Parijs. Het comité stelde vast dat er al in 2014 informatie was dat de broers Abdeslam geradicaliseerd waren. Ook hun computers en een usb-stick werden niet grondig onderzocht. Eén gsm raakte zelfs verloren.

In een rapport van 92 bladzijden weerlegt politiebaas de Bolle punt voor punt dat haar antiterreurdienst geblunderd zou hebben in het onderzoek naar de broers Salah en Ibrahim Abdeslam.

Volgens parlementsleden die inzage kregen in het rapport stelt De Bolle ook vragen bij de manier waarop de ondervragingen van politiemensen gebeurden, over de weergave van bepaalde verklaringen, over de betrouwbaarheid van sommige bronnen en over elementen die al dan niet weerhouden werden.

Discussie
De discussie tussen het Comité P en de veiligheidsdiensten sleept al enkele weken aan. Al verschillende brieven en reacties gingen over en weer, onder meer vanuit de politietop en het federaal parket, maar ook vanuit OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse. Tegelijk stelden verschillende leden van de parlementaire opvolgingscommissie van het Comité P zich al openlijk vragen bij het onderzoek van het comité, dat te eenzijdig zou zijn en te weinig rekening houdt met de moeilijke omstandigheden waarin de veiligheidsdiensten moeten werken.

Het Comité P krijgt nu een laatste kans om te antwoorden op de reactie van De Bolle. De resultaten zullen dan behandeld worden in een gemengde commissie die de leden van de opvolgingscommissie en van de onderzoekscommissie samenbrengt.